Antinkankaan päiväkoti

Antinkankaan päiväkoti


Tervetuloa!

Näiltä sivuilta löydät tietoa päiväkotimme ja ryhmiemme toiminnasta. Sivuston sisältöä päiviteään toimikauden kuluessa.

Päiväkotimme on aloittanut toimintansa 1.8.2018 ja on osa Antinkankaan monitoimitaloa yhdessä koulun ja nuorisotilojen kanssa.

Päiväkodissamme on tilat seitsemälle lapsiryhmälle, joissa kahdessa toimii tänä vuonna esiopetusryhmä.

Toiminnassamme pyrimme kehittämään lapsen aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta, edistämään lapsen hyvinvointia sekä tukemaan tervettä itseluottamusta ja huomioimaan toiset lapset.

Ryhmien toiminnassa huomioimme lapsen iän, kehitystason sekä lapsen omat kiinnostuksen kohteet. Toteutamme toimintaa pienryhmissä, mikä mahdollistaa lapsen osallisuuden ja yksilöllisen huomioimisen sekä tuen tarpeen.

Pidämme tärkeänä kaikkia kasvatuksen osa-alueita. Lapsen elämässä jokainen tilanne on oppimistilanne.

Päiväkotimme yhtenä tavoitteena on rajat ylittävä yhteistoiminta päiväkotiryhmien ja koulun kanssa . Tilat ja välineet ovat kaikkien käytössä. Oppimisympäristömme muodostuu pedagogisisista kokonaisuuksista, joissa on huomioitu leikki, liikkuminen ja toiminnallisuus. Lähiympäristö metsineen, puistoineen ja liikuntapaikkoineen tukee lapsen uteliaisuutta ja luontaista kiinnostusta oppimiseen.

Yhteistyö lasten vanhempien ja henkilökunnan välillä on perusta lapsen päiväkodissa viihtymiselle. Päiväkodissamme toimii vanhempaintoimikunta.