Esiopetukseen kulkeminen

Esiopetukseen kulkeminen

Esiopetusmatkan ollessa yli 5 km lyhintä reittiä pitkin on lapselle lain mukaan järjestettävä ilmainen kuljetus. Tätä lyhyemmälle matkalle kuljetusta voi anoa erityisperusteluin. Opetuslautakunta on päättänyt kilometrirajasta ja kuljetuksen myöntämisen perusteista 17.4.2013 OPLA § 49.
Lomakkeen palautus on 30.4.2018.

Kuljetuslomake.pdf