Tervetuloa Raahen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden sivuille!

Mitä päivähoito eli varhaiskasvatus on?

Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on subjektiivinen oikeus päivähoitoon eli varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatus on lapsen elinpiirissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus perustuu Opetushallituksen valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, joka on määräävä asiakirja.

Perhe voi valita varhaiskasvatuspalveluista lapselleen joko kunnallisen päivähoidon, yksityisen päivähoidon tai kotihoidon tuen.

Raahelainen varhaiskasvatus on laadukasta, lapsi- ja perhelähtöisyyteen perustuvaa palvelua. Toiminnan lähtökohtana on lapsen kehityksen tukeminen monipuolisen toiminnan avulla yhteistyössä vanhempien kanssa. Päivähoitoa järjestettäessä tavoitteena on joustavuus eri varhaiskasvatusmuotojen välillä ja asiakasnäkökulman huomioiminen.

Raahen kaupungissa tarjotaan varhaiskasvatuspalveluja kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoidossa, perhepäivähoidossa ja leikkitoiminnassa. Päiväkodit ovat pääasiassa auki klo: 6.30-16.30. Ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville lapsille järjestetään hoitoa Raahessa Kirkkokadun päiväkodissa ja Vihannissa Onnelan päiväkodissa. Kummatin ja Satulehdon päiväkodeissa järjestetään hoitoa arkisin jatketulla aukioloajalla.

Esiopetusta järjestetään lähes kaikissa päiväkodeissa ja kouluissa.

Raahen varhaiskasvatuspalveluissa tarjotaan tukea lapsen kehitykseen ja oppimiseen: Varhaiskasvatushenkilöstön lisäksi lasten ja vanhempien tukena ovat kaksi kiertävää ja kaksi ryhmässä toimivaa erityislastentarhanopettajaa sekä AAC-ohjaaja.

Raahen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma päivitettiin keväällä 2017 ja se löytyy sivun vasemman laidan valikosta.

Varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma

Ajankohtaista

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Lukuvuonna 2018 - 2019 järjestettävään esiopetukseen haetaan sähköisesti ajalla 24.1. – 4.2.2018. Lisätietoa: Esiopetuslukuvuosi 2018 - 2019​

Luontoesikoulun tiedote

Tervetuloa tutustumaan syksyllä käynnistyvän luontoesikoulun toimintaan! Infotilaisuus maanantaina 22.1. klo 18 Kirkkokadun päiväkodilla Luontoesikoulun ABC Ei pelkoa, luontoeskari on melkein ihan tavallinen esikoulu. Kuten kaikissa esikouluryh...

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutokset

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tulee muutoksia tammikuun 2018 alussa. Odotamme maksujen vahvistusta, mutta ohessa Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote asiasta: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut vuoden 2018 alusta.