Hyvä paha peli

HYVÄ PAHA PELI -hankkeen tavoitteet

- rakennamme mediakasvatuksen oppisisältöjä oppijalähtöisesti draaman ja taiteen avulla pelirakenteen muotoon
- huomioimme opetussuunnitelmien aihekokonaisuudet vahvasti opetuksessa. Media- ja yrittäjyyskasvatus lukioarkeen
- pohdimme tapoja, joilla nykynuori oppii elämyksellisesti, nopeasti ja tehokkaasti. Tavoitteena on hahmottaa hyvän oppimispelin ominaisuuksia.
- hyödynnämme Silmuina verkossa- hankkeessa kerättyjä pedagogisia malleja ja sosiaalisen median osaamista oppimispelirakenteiden suunnittelussa

PELIPEDAGOGIIKKA. Kehitämme pelirakenteisiin nojaavia opetusmenetelmiä. Kuinka pelimaailmaa voi hyödyntää opetuksessa? Miten pelirakentamisen prosessi edistää vuorovaikutteista oppimista?

HYVÄ-PAHA PELIMAAILMA. Hankkeen keskeinen tavoite on tuoda nuorten arjen positiiviset ja negatiiviset peli(oppimis)kokemukset näkyviin vanhemmille ja koululle. Oppilaat tuottavat aitoihin kokemuksiin pohjautuvaa kriittistä tietoa tietokonepeleistä nuorille, vanhemmille ja opettajille. Yrittäjyysyhteistyön kautta ajanvietteeltä näyttävää pelimaailmaa esitellään myös innovatiivisena koulutuksen, yrittäjyyden ja teollisuuden lajina.

HANKKEEN LUKIOKURSSIT

ÄI22 HYVÄ PAHA PELI – tiellä oppimispeleihin (syksyllä 2012)
Millainen on pelimaailma? Kurssilla tutkitaan virtuaali- ja pelimaailmoja. Kurssin lopuksi esitellään pelikokemuksia nuorille, vanhemmille ja opettajille hankkeen nettisivuilla ja erillisessä pelitapahtumassa. Miten pelejä ja pelien vuorovaikutteisuutta voisi käyttää oppimisessa? Millaiset ovat hyvän oppimispelin ominaisuudet? Yrittäjyysyhteistyön kautta ajanvietteeltä näyttävää pelimaailmaa esitellään myös innovatiivisena koulutuksen, yrittäjyyden ja teollisuuden lajina.

ÄI23 HYVÄ PAHA PELI – rakennetaan yhdessä pelimaailma (keväällä 2013)
Millainen on hyvä oppimispeli? Käsikirjoitetaan ja visualisoidaan peli, joka liittyy mediakasvatukseen. Koostetaan kokemuksia pelimaailmasta ja pelin tekemiseen liittyvästä prosessista Hyvä paha peli- hankkeen nettisivulle. Kurssilla tuotetaan pelipedagogiikan ja sosiaalisen median avulla oppimispolkuja yläkoulujen ja lukion käyttöön. Kehitämme pelirakenteisiin nojaavia opetusmenetelmiä. Voiko tietokonepelin rakentaminen toimia oppimisprosessina?