LOPS-uudistus 2016

Raahen lukion opetussuunnitelmauudistus

Laaditut opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016. Opetuslautakunta hyväksyi Raahen lukion ops-työryhmän työstämän opetussuunnitelman liitteineen keväällä 2016. Ops-työryhmän puheenjohtajana toimi apulaisrehtori Jyrki Autio.