Koivuluodon koulu

Koivuluodon koulu

Yleistä

Koivuluodon koulu toimii kahdessa toimipisteessä: Kummatissa (Kummatinkatu 5, 92150 Raahe, 040-1356719/opettajien huone) ja Ollinsaaressa (Koulukuja 1, 92120 Raahe, 044-4393498).

Ollinsaaressa toimii alkuluokka, joka on esikouluryhmän ja ensimmäisen luokan symbioosi. Alkuluokka on yleisopetuksen ryhmä. Kummatissa on valmistava luokka, johon ohjataan kaikki Raahen alueen maahanmuuttajataustaiset oppilaat. Valmistavassa opetuksessa on pääpaino suomenkielen oppimisessa. Tavoitteena on, että valmistavan luokan oppilaat voivat siirtyä vuoden opiskelun jälkeen omaan lähikouluunsa yleisopetuksen ryhmiin. Ollinsaaressa toimivat seuraavat luokat: alkuluokka (esiopetus + 1a), 2a, 2b, 3a ja 4a. Kummatissa toimivat seuraavat luokat: valmistava luokka, 1b, 2c, 3b, 4b, 5a, 5b, 6a ja 6b. Iltapäivätoiminta on keskitetty Ollinsaaren toimipisteeseen.

Koulumme motto on ”Liikunta ja terveys oppilaan arjessa”. Muita kouluvuoden kattavia teemoja ovat hyvät käytöstavat, tervehtiminen, ruokatavat sekä työrauhan vaaliminen sekä kansainvälisyys ja suvaitsevaisuus. Nämä teemat kulkevat mukana koulun arjessa jokaisessa hetkessä. Kansainvälisyys on koulumme oppilaille ja opettajille arkipäivää, koulussamme opiskelevien lukuisten maahanmuuttajataustaisten oppilaiden myötä.

Koulumme toimipisteiden sijainti Koivuluodon urheilupuiston liepeillä mahdollistaa monipuolisen liikunnanopetuksen antamisen oppilaille. Useat opettajamme ovat liikuntaan erikoistuneita. Kaikki opettajat ovat motivoituneita antamaan liikunnanopetusta, varsinkin kun puitteet liikunnanopetukseen (liikuntahalli, jäähalli, uimahalli, yu –kenttä, kuplahalli ja tekonurmikenttä) ovat huippuluokkaa. Ollinsaaren toimipisteen piha on ajanmukainen lähiliikuntapaikka. 

Hankimme jatkuvasti oppilaille ja opettajille monipuolisia ja laadukkaita välineitä liikunnan opettamiseen ja oppimiseen. Liikuntamyönteinen asenne näkyy siis myös koulumme arjessa selvästi. Osallistumme aktiivisesti koulujenvälisiin kilpailuihin. Koulumme on aktiivinen toimija Raahen kaupungin ”Liikkuva koulu” –hankkeessa

Koivuluodon koulu haluaa olla avoin, aktiivinen, tasa-arvoinen ja yhteen hiileen puhaltava työyhteisö. Jokaisen tulee viihtyä työssään. Kun opettaja jaksaa, niin oppilaatkin jaksavat! Ketään ei jätetä yksin! Hyvällä ja kannustavalla työilmapiirillä luomme työpaikastamme esimerkillisen ja viihtyisän. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on omalta osaltaan vastuu työyhteisön hyvinvoinnista.