Koulutiedote 2017-2018

Koulutiedote 2016-2017

Koulutiedote 2017-2018

Honganpalon koulu

Metsätorinkatu 14

92160 SALOINEN

kanslia puh. 08 439 3605

opettajainhuone puh. 040 135 6713 ( ei tekstiviestejä tähän numeroon ).

koulunjohtaja puh. 044 439 4353

koulusihteeri 040 830 3116 / paikalla ma ja ti


KOULUTIEDOTE LV. 2017-2018

1. Opettajat

1 lk Henry Liukko

1- 2 lk Sirkka Soininen

2 lk Anne-Maria Tokola / koulunjohtaja

3 lk Eeva-Riikka Bergström

4 lk Kirsi Laitinen-Ahtinen

5A lk Laila Finska-Linna

5B lk Jani Tuovila

6 lk Mikko Hakkarainen


Leena Eskelinen englannin kielen opetus

Johanna Ollila erityisopetus 040 830 3112


2. Oppitunnit ja tauot:

 1. 8.00 – 8.45
 2. 8.45 – 9.30 kaksoistunti

tauko 9.30 – 9.45

 1. 9.45 – 10.30
 2. 10.30 – 11.15 kaksoistunti

lounastauko 11.15 – 12.00

 1. 12.00 – 12.45

tauko 12.45 – 13.00

 1. 13.00 – 13.45

tauko 13.45 – 14.00

 1. 14.00 – 14.45

- opettajainhuoneen puh. 040 135 6713 ( ei tekstiviestejä ).

- opettajat tavoittaa parhaiten välituntien aikana:

klo 9.30 - 9.45

11.45 - 12.00

12.45 - 13.00

13.45 - 14.00


- opettajien sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@raahe.fi


3.Muu henkilökunta

Inkku Juntunen laitoshuoltaja 040 135 6841

Reetta Hyväri ruokapalvelutyöntekijä 040 135 6712

Minna Eskola koulusihteeri: 040 830 3116/ Honganpalon koululla ma ja ti/

Saloisten koululla ke, to ja pe

Tarja Latva-Karhunen terveydenhoitaja 044 439 4609 / koululla tiistaisin ja keskiviikkoisin

Paula Mathlin kuraattori 044 439 3470

Sanna Alasaarela koulupsykologi 040 830 3119

Sinikka Luovi koulunkäynninohjaaja

Minna Saarela lasten ja nuorten erityisohjaaja ( virkavapaalla ) sij. Merja Saarela

Sari Hänninen koulunkäynninohjaaja, iltapäivätoiminnan vastuuohjaaja

4. Lukuvuoden työ- ja loma-ajat:

 • torstai 10.8.2017 syyslukukauden aloituspäivä
 • 23. - 27.10.2017 syysloma (viikko 43)
 • perjantai 22.12.2017 syyslukukausi päättyy
 • maanantai 8.1.2018 kevätlukukauden aloituspäivä
 • 5. - 9.3.2018 talviloma (viikko 10)
 • 30.3 - 2.4.2018 pääsiäisloma
 • lauantai 2.6.2018 kevätlukukausi päättyy
Lukuvuoden lauantaityöpäivät:

- la 26.8.2017 Perinneleikkipäivä (korvataan ma 30.4., joka on vapaa)

- la 2.6.2018 Lukuvuoden päätöstilaisuus

Lukuvuoden painotusalueet:

 • Turvallinen koulupolku ja arjen hyvinvointi
 • Liikkuva koulu
 • Suomi 100v.

Käytöstavat:

- tervehtiminen

- kouluun tullaan, koulussa ollaan ja sieltä lähdetään aina hyvällä tuulella

- kielen käytön nollalinja kiroilussa

 1. Välitön puuttuminen ja kasvatuskeskustelu ja yhteydenotto huoltajiin
 2. Toistuvasta epäasiallisesta kielenkäytöstä seuraa puolen tunnin jälki-istunto.
 3. Kun oppilasta on rangaistu kolme kertaa epäasiallisesta kielenkäytöstä, lähetetään vanhemmille lomake, jossa he yhdessä oppilaan kanssa pohtivat, miten kielenkäyttö saadaan paranemaan.

  5. Tulevia tapahtumia ja teemapäiviä

SYYSLUKUKAUSI 2017

- 10.8. to: Lukuvuosi alkaa, koulua klo 9-13 (Huomioikaa tasatuntiajat)

- 11.8. pe: Koulua klo 9-13

- 14.8.-18.8. ma-pe: Koulua klo 9-13

- 17.8. to: Koulukuvaus

- 18.8. pe: Pihakirkko, sateella salissa

- 21.8. alkaen koulua lukujärjestyksen mukaisesti

- 26.8. la: Koulua klo 8.45-12.45, Perinneleikkipäivä (korvataan ma 30.4., joka on vapaa)

- 30.8. ke: Turvaa tenaville -päivä (luokat 1, 1-2)

- viikko 36: Turvallisuusviikko

- 12.9. ti: Konserttikeskuksen JAUZA! -SUOMIROKKIKOULU koululla klo 11.30

- 15.9. pe - 21.9. to: uinnit (3 käyntiä/luokka), opettaja ilmoittaa luokkansa uintipäivät

- 20.10. pe: Talent-tapahtuma salissa alkaen klo 9.45

- viikko 43: Syysloma

- viikko 46: Turvallisuusviikko

- viikot 47-48 Monialainen oppimiskokonaisuus

- 5.12. ti: Suomi 100 vuotta -juhla koululla klo 10.00

- 6.12. ke: Itsenäisyyspäivä, vapaa

- viikko 50: Telinevoimistelu

- 22.12. pe: Joulukirkko, väliarviointi, joululoma alkaa

KEVÄTLUKUKAUSI 2018

- 8.1. ma: Koulutyö jatkuu

- viikko 6: Turvallisuusviikko

- viikko 10: Talviloma

- 29.3. to: Kiirastorstai, kirkko

- 30.3.-2.4. pe-ma: Pääsiäisloma

- 3.4. ti: Koulutyö jatkuu lukujärjestyksen mukaisesti

- viikko 15: Telinevoimistelu

- viikko 16: Telinevoimistelu

- viikko 17: Turvallisuusviikko

- 30.4. ma: vapaa (tehty 26.8.2017)

- 1.5. ti: Vappu, vapaa

- 10.5. to: Helatorstai, vapaa

- 1.6. pe: Kevätkirkko

- 2.6. la: Lukuvuoden päätöstilaisuus

6. Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan/lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltotyön tavoitteena on tukea ja seurata lasten koulunkäyntiä ja ennaltaehkäistä ongelmien syntyä sekä puuttua niihin mahdollisimman pian.

Koulullamme on käytössä Lapset puheeksi -keskustelumenetelmä. jonka mukaista keskustelua tarjotaan kaikille perheille kun oppilas on luokalla 1., 3. tai 6. Lisäksi huoltaja tai opettaja voi pyytää keskustelua aina kun oppilaan tilanne muuttuu tai oppilaan koulunkäynnistä tai arjesta nousee huoli.

Poissaolot: Oppilaiden poissaolot kirjataan ja huoltajan tulee viipymättä ilmoittaa syy poissaoloon. Lomamatkoja tai tilapäistä poissaoloa varten opettaja voi antaa 1 – 5 koulupäivästä vapautusta koulutyöstä ja koulun johtaja yli 5 koulupäivästä. Lomamatkojen ajaksi annetaan koulutehtäviä tarpeen mukaan. Muut kuin sairauspoissaolot esim. lomamatkat anotaan vapautus koulutyöstä lomakkeella, joka löytyy Wilmasta.

1. ja 6. luokan oppilaat toimivat kummipareina. ”Iso auttaa pienempää”. Oppilas saatetaan hammashoitolaan tarvittaessa. Sairastunut oppilas toimitetaan tarvittaessa saattajan kanssa kotiin kesken koulupäivän. Oppilaita ei jätetä ilman valvontaa. Koulussa annetaan välitön ensiapu tapaturmatilanteissa. Huoltajille ilmoitetaan heti oppilaan poikkeavasta tilanteesta.

Kyyditysoppilaiden valvonta on järjestetty (koulunkäynninohjaaja, vahtimestari tai muu koulunjohtajan määräämä henkilö). Kouluruokailua valvotaan ja opitaan syömään kaikkia ruokalajeja.

Terveyskasvatukseen kuuluu, että liikuntatuntien jälkeen käydään suihkussa ja muutoinkin ohjataan oppilasta terveellisiin elämäntapoihin sekä asialliseen pukeutumiseen.

Pitkinä koulupäivinä oppilas saa tuoda kouluun asiallista välipalaa tai pyydettäessä koulu tarjoaa leivän ja juoman, jos ruokailusta yli 3 tuntia.

7. Kerhot

Koululaiskuoro: keskiviikkoisin klo 15.30-16.30, Anne-Maria Tokola.

Liikuntakerho: torstaisin klo 14-15, Jani Tuovila ja Laila Finska-Linna

Valokuvauskerho: tiistaisin klo 14 syyslukukauden ajan, Henry Liukko

Soitinrakennus: kevätlukukaudella valokuvauskerhon paikalla, Henry Liukko

8. Koulukiusaaaminen

Kiusaamiseen puututaan aina:

Koulullamme on Kipu-tiimi ( kiusaamiseen puuttuva-tiimi ). Sen periaatteiden mukaisesti pidetään 1. ja 4.luokilla kiusaamisteemaan liittyviä oppitunteja ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä. Kiusaamistilanteisiin puututaan välittömästi. Koulussamme ei hyväksytä kiusaamista missään muodossa. Lukuvuoden 2017-18 aikana koulussamme otetaan jälleen käyttöön KiVa -koulu -menetelmä.

Kiusaamistilanteista laaditaan muistiot, niistä tiedotetaan huoltajille ja tarvittaessa asia viedään oppilashuollollisesti eteenpäin.

9. Koulunkäynnin tuki

Oppilaan erityisvaikeuksista tiedotetaan huoltajille mahdollisimman varhain. Luokalle jättämiset kartoitetaan maalis-huhtikuun vaiheessa annettavassa arvioinnissa. Oppilaille annetaan tukiopetusta ja tehostettua tukea, joilla pyritään tukemaan oppilaiden opiskelua lähikoulussa mahdollisimman pitkään. Käytämme varhaisen tuen mallia.

10. Koulun kurinpitomenetelmät
(perusopetus, 17& menettely oppilaan ojentamisessa ja kurinpidossa):

Ensisijaisena kurinpitomenetelmänä on kasvatuskeskustelu.

”Ennen oppilaan määräaikaista erottamista, kirjallisen varoituksen antamista oppilaalle ja oppilaan määräämistä jälki-istuntoon on yksilöitävä toimenpiteeseen syynä oleva teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta sekä hankittava tarpeellinen muu selvitys. Määräaikaisesta erottamisesta ja kirjallisesta varoituksesta tulee antaa päätös. Oppilaan määrääminen jälki-istuntoon, luokasta poistaminen ja oppilaan määrääminen työpäivän päätyttyä suorittamaan tehtäviään tulee kirjata.

Ennen oppilaan määräaikaista erottamista ja kirjallisen varoituksen antamista on myös oppilaan huoltajalle varattava mahdollisuus tulla kuulluksi. Muista tässä pykälässä säädetyistä toimenpiteistä tulee, luokasta poistamista lukuun ottamatta, ilmoittaa oppilaan huoltajalle. Jälki-istunnosta, luokasta poistamisesta ja tehtävien suorittamisesta työpäivän päätyttyä päättää oppilaan opettaja.”

Sovittelu

Jälki-istuntojen sijaan pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään sovittelumallia, jolloin oppilas korvaa rikkeensä työpanoksella tai korjaa rikkomansa esineen aikuisen opastuksessa ja valvonnassa. Jälki-istunnoista tiedotetaan huoltajia ja sovittelumallimenettelystä neuvotellaan huoltajien kanssa.

Kotitehtävien tekeminen:

Huoltajat vastaavat läksyjen teon valvomisesta kotona. Opettaja määrää tekemättömien läksyjen suorittamisesta.


11. Kriisi- ja turvallisuussuunnitelma

Vuosittain päivitettävien kriisi- ja turvallisuussuunnitelmien mukaisilla käytännön harjoituksilla ylläpidetään koulun henkilökunnan ja oppilaiden tiedot ja taidot. Lisäksi noudatetaan muita yleisiä turvallisuusohjeita. Yhteistyötä koulupoliisin ja palolaitoksen kanssa ylläpidetään lukuvuosittain.

Kuntakohtainen kriisisuunnitelma ja koulun turvallisuussuunnitelma sekä työturvallisuusohjeet ovat kaikkien työntekijöiden tiedossa ja saatavilla. Ne käydään läpi lukuvuoden alussa ja päivitetään tarvittaessa. Koulun järjestyssäännöt päivitetään lukuvuoden alkaessa.


12. Koulukuvaus

Koulu on noudattanut Opetushallituksen antamaa ohjeistusta koulukuvaajan valinnan menettelytavasta.


13. Arviointi

Arviointien ajankohdat:

 1. väliarviointi 22.12.2017 mennessä

2.väliarviointi 29.3.2018 mennessä ( keskustelu tai tiedote, jos tiedote, keskustelu syyslukukaudella )

Lukuvuositodistus 2.6.2018

Lisäksi toteutetaan itsearviointia eri oppiaineissa ja jatkuvaa monipuolista arviointia lukuvuoden aikana.

Arvioinnin menetelmät:

- jokainen luokanopettaja käy lukuvuoden aikana vähintään yhden arviointikeskustelun huoltajan ja oppilaan kanssa.

- arviointikeskustelun yhteydessä voidaan järjestää Lapset puheeksi -keskustelu soveltuvin osin.


14. Vanhempainillat

Vanhempainiltoja järjestään luokkakohtaisesti syyslukukaudella ja aina tarvittaessa, sekä koko koulun yhteinen vanhempainilta kerran kevätlukukaudella.

Kevään yhteinen vanhempainilta on 21.3.2018 klo 18.00 ajankohtaisella teemalla.


15. Muut tiedotusasiat

Koulun pyöräretkillä käytetään kypärää.

Koululla on jakelukeittiö. Ruoka tuodaan Antinkankaan koululta.

Oppilaat voivat pitää koulussa omaa puhelinta, mutta oppilas ei tarvitse koulussa omaa laitetta ja koulu ei ole korvausvelvollinen mahdollisissa rikkoontumis-/katoamistilanteissa. Puhelimet saavat olla oppituntien aikana esillä vain erikseen sovittaessa. Välituntisin suosittelemme liikkumista ja leikkimistä puhelimen käytön asemasta. Kuvaaminen kouluaikana ja kuvien julkaiseminen on kielletty ilman opettajan erillistä kehotusta. Näin vältämme mahdolliset puhelimen väärinkäyttötilanteet.

Huom. On erittäin tärkeää, että koululla on ajan tasalla olevat huoltajien puhelinnumerot (esim. sairaustapauksien takia).

Opettajalla ja muulla henkilökunnalla on kännykät auki oppitunneilla turvallisuussyistä.

Tiedotuskanava on Wilma -järjestelmä. Pyrimme eroon ylimääräisistä paperitiedotteista (kestävän kehityksen malli).

Huoltajia pyydetään ilmoittamaan koululle, mikäli eivät voi käyttää Wilmaa.

Koulu vastaanottaa mielellään oppilaille sopivaa kirjallisuutta, tilkkuja, lankoja ja pilttipurkkeja värikupeiksi, sekä muuta käyttökelpoista askartelutarviketta.



Hyvää lukuvuotta!

Terveisin Koulun väki