Honganpalon koulun järjestyssäännöt

Honganpalon koulun järjestyssäännöt

HONGANPALON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KOULUSSA NOUDATETAAN:

 1. Voimassa olevaa perusopetuslakia
 2. Opetushallituksen ohjeita ja määräyksiä
 3. Voimassa olevaa opetussuunnitelmaa ja lukuvuosisuunnitelmaa
 4. Koulun turvallisuussuunnitelmaa

TAVOITTEET:

 1. Koulussa on hyvä työrauha ja myönteinen opiskeluilmapiiri
 2. Koulussa on luottamukselliset suhteet
 3. Koulu ja koti toimivat yhdessä oppilaan eduksi
 4. Oppilas hallitsee hyvät tavat ja yhteiset pelisäännöt

YLEISTÄ:

 • Koulussa ei kiusata tai vahingoiteta ketään
 • Koulualue pidetään siistinä ja ehjänä
 • Karkkia ja rahaa saa tuoda vain erikseen sovittuina ajankohtina
 • Vaaraa aiheuttavat esineet ja aineet eivät kuulu kouluun
 • Koulualueella saa oleskella asiallisesti kouluajan ulkopuolella
 • Oppilaalla saa olla kännykkä mukana koulussa, mutta sen käyttö ei ole koulussa välttämätöntä
 • oppilas ei tarvitse omaa mobiililaitetta koulutyöhön. Jos oppilas tuo esim. matkapuhelimen kouluun, käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Mobiililaitteet eivät saa häiritä opetusta.

KOULUAIKA

Oppitunnit klo 8-15 :

Tunneilla on työrauha

 • Oppituntien alkamis- ja päättymisaikoja noudatetaan
 • Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja koulun yhteisestä omaisuudesta
 • Mikäli koulupäivän viimeiset oppitunnit päättyvät muualla kuin omalla koululla tai Saloisten urheilualueella on oppilaat saatettava omalle koululle ryhmänä. Huoltajan on ilmoitettava kirjallisesti opettajalle, jos oppilas poikkeaa sovitusta käytännöstä.

Välitunnit:

 • Välitunneille mennään viivyttelemättä ja sisälle tullaan välittömästi kellon soitua
 • Välitunneilla toimitaan turvallisesti
 • Välitunneilla pysytään koulualueella

Ruokailu:

 • Ruokailun yhteydessä noudatetaan hyviä tapoja
 • Jokainen maistaa kaikkia ruokalajeja
 • Otetaan lautaselle vain sen verran ruokaa kuin jaksaa syödä

Koulumatka:

 • Koulumatka kuljetaan turvallisinta reittiä koulun ja kodin välillä
 • Kouluun ei tulla liian aikaisin ja koulualueelta poistutaan kotiin välittömästi oppituntien päätyttyä

Turvallisuus:

 • Pyörät laitetaan pyörätelineisiin tai telineiden suuntaisesti
 • Piha-alue ei ole pyöräilyä varten
 • Kouluaikana pyöräiltäessä ja koulumatkoilla tulee käyttää kypärää
 • Käytävillä liikutaan rauhallisesti

Koulun ja toisten omaisuus:

 • Vahingosta on ilmoitettava välittömästi henkilökunnalle
 • Tahallaan aiheutettu vahinko on korvattava

Koulun järjestyssäännöt päivitetään lukuvuosittain ja liitetään koulutiedotteeseen, koulukohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan ja Koulun turvakansioon

Raahessa 18.9.2017 ____________________________________________________________
Anne-Maria Tokola, koulunjohtaja