Antinkankaan koulu

HUOM! LINJA-AUTOKULJETUKSET

Linja-autokuljetusten aikataulut ja noutopaikat lukuvuodelle 2017-2018 on päivitetty ja löydät ne Koulukuljetukset-sivulta.

Tervetuloa!

Näiltä sivuilta löydät tietoa koulumme toiminnasta. Pyrimme kehittämään sivuston sisältöä ajan kuluessa. Tarkoituksena on, että täältä löydätte koulun ja luokkien yleisiä kuulumisia. Viralliset tiedotteet ja muu yhteydenpito toteutetaan pääsääntöisesti Wilman kautta.

Yleistietoa koulustamme

Antinkankaan koulun tehtävänä on tarjota oppilaille ammattitaitoista ja ajan hermolla pysyvää opetusta. Opetus- ja kasvatustyön perusteena on myönteinen ihmiskäsitys, jonka lähtökohtana on aktiivinen, oppimishaluinen, vastuuntuntoinen ja suvaitsevainen oppilas. Tavoitteena on opettamisen lisäksi kasvattaa ihmisiä, jotka tulevat toisten kanssa toimeen ja osaavat toimia elämässään reippaasti ja toiset huomioiden.

Erityisenä toimintaa ohjaavana arvona on erilaisuuden hyväksyminen. Opettajan tehtävänä on oppilaan kasvun tukeminen ja opiskeluun kannustaminen terveen itsetunnon kehittymiseksi ja elämänmyönteisyyden rakentamiseksi.

Koulumme oppimisympäristöä pyritään kehittämään pitkäjänteisesti ja opetuksessa painotetaan opettajien yhteissuunnittelua, oppilaiden omatoimista tiedonhankintaa ja pyritään luomaan oppisisällöistä kokonaisuuksia yhdistelemällä eri oppiaineita toisiinsa. Tätä tavoitetta tukemaan olemme hakeneet ja myös saaneet opetushallitukselta hankerahoitusta.

Yhtenä toiminnan kehittämiskohteena on myös alkuopetuksen joustavuuden lisääminen. Viime vuosina olemme kokeilleet erilaisia vaihtoehtoja ja jatkamme tätä kehittämistyötä eri muodoissaan myös kuluvana lukuvuonna. Tavoitteena on löytää toimintamalli, joka mahdollistaisi resurssien rajoissa mahdollisimman yksilöllisen etenemisen ensimmäisten kouluvuosien aikana.

Koulu toimii tällä hetkellä väliaikaistiloissa entisellä ammattikorkeakoulun kampusalueella Rantakadulla. Uuden Antinkankaan monitoimitalon ja sinne sijoittuvan koulun suunnittelu on käynnissä ja rakennustöiden on suunniteltu alkavan syksyllä 2016. Uusi koulu pitäisi olla valmis syksyllä 2018.


Vanhempainyhdistys tukee koulun tekemää työtä omalla panoksellaan ja on tärkeä osa koulun ja kotien välistä yhteistyötä. Olemme saaneet viime aikoina paljon esimerkiksi välituntivälineitä lahjoituksena ja toivomme yhteistyön jatkuvan positiivisessa hengessä jatkossakin. Vanhempainyhdistyksen toiminnasta kiinnostuneita vanhempia toivotaan jatkossakin aktiivisesti mukaan.