Antinkankaan koulu

Tervetuloa!

Näiltä sivuilta löydät infoa koulumme toiminnasta sekä yhteystietoja. Viralliset tiedotteet ja muu yhteydenpito huoltajien kanssa toteutetaan pääsääntöisesti Wilman kautta.

Yleistietoa koulustamme

Koulumme aloittaa lukuvuoden 2018-2019 uuden Antinkankaan monitoimitalon tiloissa. Oppilaita meillä on lukuvuoden alkaessa noin 330 ja henkilökuntaa kaikkiaan noin 40. Opetusta annetaan yleisopetuksessa vuosiluokilla 1-6 ja erityisessä tuessa vuosiluokilla 1-9. Lisäksi meillä on esiopetusryhmä. Koulun oppilasmäärä on kasvava ja alemmilla vuosiluokilla oppilaita on huomattavasti enemmän kuin ylemmillä.

Koulun tehtävänä on tarjota oppilaille ammattitaitoista ja laadukasta opetusta. Opetus- ja kasvatustyön perusteena on myönteinen ihmiskäsitys, jonka lähtökohtana on aktiivinen, oppimishaluinen, vastuuntuntoinen ja suvaitsevainen oppilas. Tavoitteena on opetussuunnitelman tavoitteiden lisäksi kasvattaa lapsia tulemaan toistensa kanssa toimeen ja opettaa heitä toimimaan elämässään reippaasti ja toiset huomioiden.


Toimintaa ohjaavana arvonamme on erilaisuuden hyväksyminen. Opettajan tehtävänä on oppilaan kasvun tukeminen ja opiskeluun kannustaminen terveen itsetunnon kehittymiseksi ja elämänmyönteisyyden rakentamiseksi. Antinkankaalla oppilaalle annetaan tukea kolmiportaisen tuen kaikilla tasoilla tarpeen mukaan, joko isommissa ryhmissä tai erityisluokissa erityisopettajien johdolla. Koulullemme on keskitetty myös Raahen kaupungin kehitysvammaisten oppilaiden opetus.

Koulumme oppimisympäristöä pyritään kehittämään pitkäjänteisesti ja opetuksessa painotetaan opettajien yhteissuunnittelua, oppilaiden omatoimista tiedonhankintaa ja pyritään luomaan oppisisällöistä kokonaisuuksia yhdistelemällä eri oppiaineita toisiinsa. Opettajat toimivat vuosiluokittain tiimeissä ja vastaavat opetuksesta yhdessä erityisluokanopettajien kanssa. Oppilaita voidaan ryhmitellä joustavasti ja oppilaslähtöisesti tarpeen mukaan.

Vanhempainyhdistys tukee koulun tekemää työtä omalla panoksellaan ja on tärkeä osa koulun ja kotien välistä yhteistyötä. Olemme saaneet viime aikoina paljon esimerkiksi välituntivälineitä lahjoituksena ja toivomme yhteistyön jatkuvan positiivisessa hengessä jatkossakin. Vanhempainyhdistyksen toiminnasta kiinnostuneita vanhempia toivotaan jatkossakin aktiivisesti mukaan.