Tasa-arvoa edistävät toimenpiteet

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet, erityisopetuksen laadun kehittäminen, siihen liittyvä koulunkäyntiavustajien palkkaaminen ja opetusryhmäkoon pienentäminen

Valtionavustuksen avulla edistetään tasa-arvoa ja erityisopetuksen laatua. Valtionavustuksella tueataan koulujen toimintakulttuurin muutosta, inkluusiota, oppimista ja hyvinvointia, yhdenvertaisuutta, vuorovaikutusta, lähikouluperiaatteen vahvistamista, oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä ja riittävän varhaista tukea. Avustus kannustaa sellaiseen ryhmien muodostukseen, jossa yleisopetuksen ryhmiin integroidaan osittain tai kokonaan tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevia oppilaita.

Valtion erityisavustusta voidaan käyttää

  • opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajuuteen, ryhmien jakamiseen tai jakotunteihin
  • koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen

Avustusta myönnettiin kouluille, joiden toiminta-alueella ylittyi vähintään yksi kolmen indikaattorin kansallisesta keskiarvosta.