Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Ikkunat auki antiikkiin (LAB31)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy kertomaan itsestään perusasioita latinaksi
 • tutustuu kielen keskeisiin piirteisiin
 • tutustuu antiikin kulttuuriin ja latinan kieleen nykyajan näkökulmasta
 • ymmärtää latinan kielen aseman Euroopan kielten joukossa ja erityisesti romaanisissa kielissä.

Keskeiset sisällöt

 • Rooman valtakunnan latinan kielen vaiheet pääpiirteittäin
 • antiikin ja nykypäivän Italiaa ja roomalaisia

Antiikin elämää (LAB32)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää kielitietoisuuttaan ja oppii käyttämään kieliopillisia käsitteitä
 • oppii ymmärtämään kielen rakenteita ja lisää muoto-opin osaamistaan
 • tutustuu pääpiirteittäin elämään antiikin aikaisessa kaupungissa.

Keskeiset sisällöt

 • yksityinen ja julkinen elämä antiikissa
 • työnteko antiikissa
 • orjuus

Tietoa, taitoa ja taruperintöä (LAB33)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • laajentaa lauseopin osaamistaan
 • harjaantuu lukemaan ja suomentamaan fiktiivisiä tekstejä.

Keskeiset sisällöt

 • antiikin vapaa-aika
 • antiikin roomalaisnuorten kasvatus ja koulunkäynti
 • antiikin kreikkalais-roomalainen jumaltarusto ja faabelit

Rooman historian vaiheita (LAB34)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää muoto- ja lauseopin tuntemustaan
 • tutustuu pääpiirteittäin Rooman historiaan
 • tutustuu etruskeihin.

Keskeiset sisällöt

 • Rooman varhaishistoria ja siihen liittyvät tarut
 • Rooman historian käännekohdat
 • Rooman kehittyminen maailmanvallaksi
 • roomalainen aikakäsitys

Merkittäviä roomalaisia (LAB35)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • täydentää lauseopin osaamistaan
 • hallitsee keskeisen muoto-opin
 • syventää tietämystään roomalaisesta yhteiskunnasta
 • tutustuu runomitoista heksametriin.

Keskeiset sisällöt

 • Rooman historian merkkihenkilöitä
 • roomalaiset hyveet

Kulttuuriperintömme (LAB36)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • vahvistaa tietämystään sijamuotojen käytöstä lauseessa
 • monipuolistaa käsitystään antiikista periytyvästä kulttuurista
 • tutustuu lyyrisiin runomittoihin.

Keskeiset sisällöt

 • antiikin kulttuurin eri alueet ja niiden merkitys kulttuuriperinnössämme
 • antiikin tieteet ja taiteet

Viestejä menneisyydestä (LAB37)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • hioo lauseopin (syntaksin) taitojaan
 • tarkastelee elämän suuria kysymyksiä antiikin näkökulmasta autenttisten tekstikatkelmien pohjalta.

Keskeiset sisällöt

 • tekstit avaimena menneisyyden arkeen
 • antiikin roomalaisten elämä ja suhtautuminen elämän eri ilmiöihin

Latinaa kautta vuosisatojen (LAB38)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • tutkii muokattuja tekstejä ja helppoja autenttisia tekstinäytteitä
 • nauttii latinan kielen moninaisuudesta kautta vuosisatojen ja ymmärtää latinan kielen arvon monenlaisen viestinnän välineenä.

Keskeiset sisällöt

 • latinan kielen käyttöalueet myöhäisantiikista nykypäivään
 • kristillinen ja humanistinen latina
 • latinan lausuminen eri maissa
 • Suomen latiniteetti