Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Tietoa, taitoa ja taruperintöä (LAB21)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • laajentaa lauseopin osaamistaan
 • harjaantuu lukemaan ja suomentamaan fiktiivisiä tekstejä.

Keskeiset sisällöt

 • antiikin vapaa-aika
 • antiikin roomalaisnuorten kasvatus ja koulunkäynti
 • antiikin kreikkalais-roomalainen jumaltarusto ja faabelit

Rooman historian vaiheita (LAB22)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää muoto- ja lauseopin tuntemustaan
 • tutustuu pääpiirteittäin Rooman historiaan
 • tutustuu etruskeihin.

Keskeiset sisällöt

 • Rooman varhaishistoria ja siihen liittyvät tarut
 • Rooman historian käännekohdat
 • Rooman kehittyminen maailmanvallaksi
 • roomalainen aikakäsitys

Merkittäviä roomalaisia (LAB23)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • täydentää lauseopin osaamistaan
 • hallitsee keskeisen muoto-opin
 • syventää tietämystään roomalaisesta yhteiskunnasta
 • tutustuu runomitoista heksametriin.

Keskeiset sisällöt

 • Rooman historian merkkihenkilöitä
 • roomalaiset hyveet

Kulttuuriperintömme (LAB24)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • vahvistaa tietämystään sijamuotojen käytöstä lauseessa
 • monipuolistaa käsitystään antiikista periytyvästä kulttuurista
 • tutustuu lyyrisiin runomittoihin.

Keskeiset sisällöt

 • antiikin kulttuurin eri alueet ja niiden merkitys kulttuuriperinnössämme
 • antiikin tieteet ja taiteet

Viestejä menneisyydestä (LAB25)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • hioo lauseopin (syntaksin) taitojaan
 • tarkastelee elämän suuria kysymyksiä antiikin näkökulmasta autenttisten tekstikatkelmien pohjalta.

Keskeiset sisällöt

 • tekstit avaimena menneisyyden arkeen
 • antiikin roomalaisten elämä ja suhtautuminen elämän eri ilmiöihin

Latinaa kautta vuosisatojen (LAB26)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • tutkii muokattuja tekstejä ja helppoja autenttisia tekstinäytteitä
 • nauttii latinan kielen moninaisuudesta kautta vuosisatojen ja ymmärtää latinan kielen arvon monenlaisen viestinnän välineenä.

Keskeiset sisällöt

 • latinan kielen käyttöalueet myöhäisantiikista nykypäivään
 • kristillinen ja humanistinen latina
 • latinan lausuminen eri maissa
 • Suomen latiniteetti

Epiikkaa ja lyriikkaa (LAB27)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • harjaantuu analysoimaan tekstejä kieliopillisesti ja sisällöllisesti
 • vahvistaa taitojaan autenttisten tekstien lukemisessa
 • syventää osaamistaan runomitoista ja runoille tyypillisestä kielestä.

Keskeiset sisällöt

 • epiikan ja lyriikan mestareita ja heidän tuotantoaan

Retoriikkaa ja filosofiaa (LAB28)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • harjaantuu analysoimaan tekstejä kieliopillisesti ja sisällöllisesti
 • vahvistaa taitojaan autenttisten tekstien lukemisessa
 • tutustuu antiikin puhetaitoon ja filosofiaan.

Keskeiset sisällöt

 • antiikin puhujia ja filosofeja heidän henkilöhistoriansa ja kirjallisen tuotantonsa valossa