Vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistys

Koulun ja kodin välistä yhteistyötä varten perustetun Salmen koulun vanhempaiyhdistyksen tarkoituksena on toimia linkkinä kodin ja koulun välillä sekä tukea yhteistä kasvatustehtävää.
Kaikki oppilaiden huoltajat ovat vanhempainyhdistyksen jäseniä ja toimintaa ohjaa vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja johtokunta. Yhdistys kerää varoja vapaaehtoisilla jäsenmaksuilla ja muilla pienillä tempauksilla pystyäkseen toimimaan tavoitteiden mukaisesti.
Toiminnasta tiedotetaan Wilman kautta.
Salmen koulun vanhempainyhdistys ry. kuuluu Suomen Vanhempainliittoon.
Yhdistyksemme toimii yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Olemme olleet mm mukana parantamassa kouluviihtyvyyttä eri keinoin, jakaneet kannustusstipendejä kouluvuoden aikana käytöstään/ sosiaalista kanssakäymistään tai koulumenestystään parantaneille oppilaille.
Olet lämpimästi tervetullut toimintaamme mukaan!