Yläkoulu ja keskiaste

Yläkouluun ja keskiasteelle siirtyminen

Alakoulusta yläkouluun Pukkilasta siirrytään pääsääntöisesti Askolaan, jonka kanssa kunnalla on sopimus yläkouluyhteistyöstä. Oppilaat voivat hakeutua yläkouluun myös muualle, mutta siihen tarvitaan koulun sijaintikunnan lupa. Mikäli oppilas käy yläkoulua muussa kunnassa kuin Askolassa, huolehtivat huoltajat itse lastensa koulumatkakustannuksista. 

Lukiota pukkilalaiset käyvät tavallisesti Askolassa, Mäntsälässä, Orimattilassa tai Porvoossa. Lähimmät ammattioppilaitokset ovat Askolassa, Mäntsälässä, Orimattilassa, Porvoossa ja Lahdessa.

Yläkouluun ja keskiasteen oppilaitokseen siirtyneen oppilaan tarvitsemat kouluterveyden- ja opiskelijahuollon palvelut järjestää kukin oppilaitos omien toimintatapojensa mukaan.