Välitunnit

Välituntikäytänteet

Koulussa mennään välitunneilla pääsääntöisesti koulun pihalle.

Kirkonkylän koulussa välituntivalvonnassa on yleensä vähintään kaksi valvojaa, joista toinen on opettaja ja Torpissa yksi opettaja. Valvojilla on yllään keltainen liivi. Esikoulun välitunteja valvoo esikoulun henkilökunta (3).

Välituntialueet ovat tarkasti määriteltyjä ja lasten tiedossa. Välituntivalvontaa koskevista ohjeista ja yhteisistä pelisäännöistä on päätetty opetushenkilöstön kesken. Sääntöjä tarkastetaan ja muutetaan aina tarvittaessa.

Ns. lainaamovälitunneilla (ks. oppilaskunta) oppilaat voivat lainata oppilaskunnan välituntivälinelainaamosta leluja ja pelivälineitä joko ulko- tai sisäleikkeihin.