Esiopetus

Esiopetus pähkinänkuoressa

Pukkilan kunnassa esiopetusta annetaan Kirkonkylän koulun yhteydessä. Henkilökunnan laatima esiopetuksen opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.

Pukkilassa esiopetus järjestetään opetustoimen alaisuudessa Pukkilan Kirkonkylän koulun tiloissa kahdessa esiopetusryhmässä. Esiopetussuunnitelman mukaista esiopetusta annetaan koulun työpäivinä klo 9.15 - 13.15, vähintään 700 h lukuvuonna ja se on maksutonta.

Esiopetuksessa työskentelee kaksi esiluokanopettajaa ja lapsimäärän ja tarpeen mukaan yksi tai kaksi koulunkäynninohjaajaa.

Esiopetukseen osallistuville lapsille tarjotaan aamu- ja iltapäivähoitoa Pukkilan kunnan varhaiskasvatuksen järjestämänä. Päivähoitoa annetaan samoissa esiopetustiloissa. Lapsen päivästä pyritään luomaan kokonaisuus huomioiden esiopetuksen ja päivähoidon tavoitteet.

Esiopetuksen tehtävänä on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen tavoitteena on rakentaa johdonmukaisesti etenevä oppimisen polku. Esiopetuksessa korostuvat lapsilähtöisyys, oppimisen ilo ja leikinomainen toiminta. Lapsi otetaan huomioon yksilönä ja häntä kannustetaan omatoimisuuteen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä