Tukiopetus

Tukiopetus

Tukiopetusta voidaan antaa opinnoissaan tilapäisesti jälkeen jääneille tai muusta syystä sitä tarvitseville oppilaille pääsääntöisesti yksi viikkotunti perusopetusryhmää kohti.