Pienryhmäopetus

Pienryhmäopetus

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat voivat opiskella joko kokonaan tai osittain pienryhmässä. Pienryhmä tekee säännöllistä yhteistyötä yleisopetuksen ryhmien kanssa. Järjestelyistä sovitaan huoltajien ja oppilaan kanssa HOJKS-neuvotteluissa. Integrointia yleisopetuksen ryhmään pyritään lisäämään oppilaan kasvun myötä.