Koulunkäynninohjaajat

Koulunkäynninohjaajat

Kirkonkylän koulussa on yhteensä viisi koulunkäynninohjaajaa. Heistä yksi työskentelee esikoulussa, neljä koulun puolella yleisopetuksessa tai pienryhmäopetuksessa. Koulunkäynninohjaajat työskentelevät luokanopettajan työparina luokassa tai pienemmän oppilasryhmän kanssa muussa tilassa opettajan ohjeistuksen mukaan.

Tarvittaessa lapsen tukena voi toimia myös henkilökohtainen koulunkäynninohjaaja.