Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikainen erityisopetus

Pukkilan kunnan kouluilla annetaan osa-aikaista erityisopetusta, jota toteuttaa laaja-alainen erityisopettaja. Osa-aikaisen erityisopetuksen tarkoitus on tukea yleisopetuksen yhteydessä olevia oppilaita, joilla on lieviä oppimisen tai sopeutumisen vaikeuksia. Opetus tapahtuu koulupäivän aikana yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Osa-aikainen erityisopetus on joko ennalta ehkäisevää, esi- ja alkuopetusikäisten oppimisen valmiuksia tukevaa opetusta tai ilmenneitä vaikeuksia kuntouttavaa. Oppilas ohjautuu osa-aikaiseen erityisopetukseen erilaisten koko ryhmälle tehtävien seulontatestien, luokanopettajan tai huoltajien aloitteesta.