Yhteisöllinen hyvinvointityö

Yhteisöllinen oppilashuolto

Oppilashuollon tehtävänä on osana kouluyhteisön toimintakulttuuria kehittää hyvinvointia tukevaa oppimisympäristöä ja vahvistaa koulun ja oppilaitoksen yhteisöllistä toimintatapaa. Tavoitteena on edistää myönteistä vuorovaikutusta ja keskinäisen huolenpidon ilmapiiriä sekä puuttua tarvittaessa ongelmiin. Tärkeänä tehtävänä on terveen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön luominen, mielenterveyden suojaaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen.

Yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön kuuluu koko kouluyhteisön ja oppilaitoksen, yksittäisten luokkien ja ryhmien hyvinvoinnin kehittäminen, seuraaminen ja arviointi. Pukkilassa tätä toteutetaan esim. tekemällä vuosittain 3.-6. luokkien oppilaille sekä huoltajille kysely koulunkäyntiin liittyvien. Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä sekä luokanopettaja kartoittavat kyselyiden pohjalta luokan ilmapiiriä ja mahdollisia ongelmia, joihin yhdessä mietitään ratkaisuja.

Pukkilassa yhteisölliseen hyvinvointiryhmään (YHR) kuuluvat rehtori, erityisopettaja, koulupsykologi, koulukuraattori sekä kouluterveydenhoitaja. Ryhmää voidaan tarvittaessa täydentää käsiteltävien asioiden mukaan ulkopuolisilla asiantuntijoilla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä