Arviointi

Arviointi uudistuu

Opetushallitus on 20.1.2020 päättänyt muuttaa ja täydentää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 luvun 6 Oppimisen arviointiliitteen mukaisesti. Paikallinen oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointia koskeva opetussuunnitelman osa tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2020. Perusopetuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä.

Pukkilan perusopetuksen opetussuunnitelman luvun 6 muutokset perustuvat 31.7.2020 voimassa olevaan Pukkilan perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Muutokset on tehty Opetushallituksen ohjeistusta noudattaen ja niitä on käsitelty opettajankokouksessa 18.5.2020, jossa ne myös hyväksyttiin. Kunnanhallitus hyväksyi muutokset 15.6.2020.

Paikalliset muutokset on eritelty omiin lukuihinsa:

6.1.3 Arvioinnin tehtävät Pukkilan perusopetuksessa
6.2.1 Arvioinnin yleiset periaatteet Pukkilassa
6.3.1 Oppimisen ja osaamisen arviointi Pukkilassa
6.4.1 Työskentelyn arviointi Pukkilassa
6.5.1 Käyttäytymisen arviointi Pukkilassa
6.6.3 Opinnoissa eteneminen Pukkilassa
6.8.7 Päättöarviointi Pukkilan perusopetuksessa
6.9.1 Poissaolojen vaikutukset arviointiin Pukkilassa
6.11.5 Pukkilan perusopetuksessa annettavat todistukset

Todistusten uudistaminen tapahtuu lukuvuoden 2020 – 2021 aikana.

Arvioinnin toteuttaminen

Syyslukukauden loppupuolella oppilaat arvioivat kuluneen lukukauden osalta omaa oppimistaan, työskentelytaitojaan sekä käyttäytymistään itsearviointilomakkeen avulla. Tämän jälkeen oppilas, huoltajat sekä luokanopettaja käyvät lomakkeen pohjalta arviointikeskustelun. Lukukauden päätteeksi oppilas saa itsearviointilomakkeen opettajan kommentein täydennettynä. Huoltajilla on tämän jälkeen mahdollisuus lisätä lomakkeeseen omat ajatuksensa oppilaan koulunkäynnistä.

Kevätlukukauden loppupuolella oppilaat arvioivat samoja osa-alueita itsearviointilomakkeen avulla koko lukuvuoden osalta. Erillistä arviointikeskustelua ei tässä vaiheessa välttämättä käydä muiden kuin toisen ja kuudennen luokan oppilaiden kanssa. Kuudennen luokan oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa käytävässä arviointikeskustelussa huomioidaan erityisesti työskentelytaitojen ja oppimisen taitojen kehittyminen sekä edistyminen oppiaineissa ja laaja-alaisessa osaamisessa. Opettaja kirjaa huomiot lomakkeeseen.

Oppilaat saavat lukuvuositodistuksen sekä itsearviointilomakkeen keväisin lukuvuoden päättyessä. Arviointi on sanallinen ensimmäisestä neljänteen luokkaan asti. Viidennellä ja kuudennella luokalla käytetään numeroarviointia.

Vuosiluokalta toiselle siirtyminen

Vuosiluokalta siirtymiseen ja luokalle jättämiseen sekä ehtojen suorittamiseen liittyvissä käytännöissä toimitaan opetussuunnitelman perusteissa kuvatulla tavalla. Menettelytavoista, tukitoimista ja jatkotoimenpiteistä sovitaan yhteistyössä huoltajan sekä oppilaan asioita varten
kootun monialaisen asiantuntijaryhmän kesken. 

Jos oppilaalla on erityisen tuen päätös ja yksi tai useampia yksilöllistettyjä oppiaineita, voidaan arviointi näissä oppiaineissa antaa joko sanallisena tai numeroina. Tästä sovitaan huoltajan kanssa, ja päätös kirjataan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan. Jos oppilas opiskelee toiminta-alueittain, arviointi on sanallinen. Oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin sitoutumattomasti opiskelevien arviointi toteutetaan sanallisena tai numeroina sen mukaan, minkä vuosiluokan opintoja arvioidaan tai harkinnan mukaan sanallisena.

Mikäli oppilas on vapautettu jostakin oppiaineesta, siitä ei tule mainintaa todistukseen. Asiasta tehdään hallintopäätös ja oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma opetusjärjestyistä. Jos oppilas on vapautettu jostakin osa-alueesta (esim. liikunnassa uinti), ei tätä huomioida arvioinnissa. Tällöin opetusjärjestelyt suunnitellaan tapauskohtaisesti.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä