Ilmoita poissaolosta

Ilmoita poissaolosta

Oppilaan sairauspoissaolosta tulee aina ilmoittaa mahdollisimman pian kouluun. Sairauspoissaoloista ilmoitetaan Wilmassa tai tekstiviestillä omalle luokanopettajalle sen mukaan, miten opettajan kanssa on sovittu. Mikäli lapsi ei ilmesty kouluun lukujärjestyksen mukaisesti, eikä huoltaja ole ilmoittanut poissaolosta, koululta ollaan yhteydessä huoltajiin tilanteen selvittämiseksi.

Lupa oppilaan poissaoloon koulusta (esim. lomamatkaa varten) haetaan Wilmassa olevalla lomakkeella. Luokanopettaja voi antaa oppilaalle hyväksyttävästä syystä luvan koulusta poissaoloon enintään kolmen päivän ajaksi. Tätä pidemmäksi ajaksi luvan myöntää koulun rehtori.

Lomamatkoja suunniteltaessa huoltajia kehotetaan harkitsemaan lomamatkojen sijoittamista koulun loma-aikoihin, jotta ne eivät vaikuttaisi heikentävästi koulutyöhön. Huoltaja on velvollinen huolehtimaan, että lapsi tekee loman aikana
ne tehtävät, jotka opettaja hänelle antaa.