Apip-maksut

Apip-toiminnan maksun määräytyminen

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään maksu jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu toimintaan. Paikkaa haetaan tarpeen mukaan joko säännölliseen tai epäsäännölliseen aamu- ja iltapäivätoimintaan täyttämällä Wilmassa oleva lomake.

Kiinteä maksu määräytyy toimintaan osallistumisen perusteella:

  • lapsi osallistuu toimintaan 3h/pv -> 60€/kk
  • lapsi osallistuu toimintaan 3 – 4h/pv -> 80€/kk
  • lapsi osallistuu toimintaan yli 5h/pv -> 100€/kk.

Huoltajilta laskutetaan em. korkein kuukausimaksu tai oppilaskohtaisen maksualennuspäätöksen mukainen kiinteä kuukausimaksu seuraavin poikkeuksin:

  • Jos toiminnan tarve on enintään 10pv/kk, peritään puolet maksusta.
  • Jos lapsi ei sairauden vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- tai iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, peritään kk-maksusta puolet.
  • Jos sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, kk-maksua ei peritä. Tällöin huoltaja toimittaa lapsen sairaudesta lääkärintodistuksen esiluokanopettajalle.
  • Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan lainkaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kk-maksusta.

 

Apip-paikan irtisanominen tulee tehdä esiluokanopettajalle kirjallisesti.

Irtisanomisaika on yksi viikko, joka alkaa siitä päivästä, kun opettaja on ottanut ilmoituksen vastaan. Irtisanoutuminen astuu voimaan seuraavan kuukauden 1. päivästä alkaen.

Maksualennuksen/ -vapautuksen periaatteet

Kuukausimaksun alentamista/vapautusta tulee hakea kirjallisesti.

Maksun alennus- ja vapautusanomus -lomake, löytyy Wilman tulosteista tai lomakkeen voi pyytää esiluokanopettajilta tai koulun kansliasta.

  • Maksua voidaan alentaa tai maksu voidaan jättää kokonaan perimättä, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai oppilashuollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.
  • Maksualennus/ -vapautuspäätöksen saaminen edellyttää joko myönteistä toimeentulotukipäätöstä tai selvitystä perheen kaikista tuloista.
Täytetty lomake liitteineen toimitetaan rehtori Anne Leppäkoskelle (-> 31.7.2020) / Jaana Viuhkolalle (1.8.2020 ->) osoitteeseen Veteraanitie 3, 07560 Pukkila.