Perusopetuksen kotisivut

Tervetuloa Pukkilan perusopetuksen kotisivuille!

Pukkilan kunnassa on lukuvuoden 2019 - 2020 alusta lähtien yksi alakoulu: Kirkonkylän koulu, jossa annetaan myös esiopetusta. Lisäksi koulussa on koulun järjestämänä aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä päivähoidon järjestämänä päivähoitoa esikouluikäisille ja alaluokkien oppilaille. 

Alakoulusta yläkouluun Pukkilasta siirrytään pääsääntöisesti Askolaan, jonka kanssa kunnalla on sopimus yläkouluyhteistyöstä. Oppilaat voivat hakeutua yläkouluun myös muualle, mutta siihen tarvitaan koulun sijaintikunnan lupa. Mikäli oppilas käy yläkoulua muussa kunnassa kuin Askolassa, huolehtivat huoltajat itse lastensa koulumatkakustannuksista.

Lukiota pukkilalaiset käyvät tavallisesti Askolassa, Mäntsälässä, Orimattilassa tai Porvoossa. Lähimmät ammattioppilaitokset ovat Askolassa, Mäntsälässä, Orimattilassa, Porvoossa ja Lahdessa.

Opetus- ja kasvatustyössä koulumme opettajilla ja ohjaajilla on tukenaan moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori, laaja-alainen erityisopettaja, koulukuraattori , koulupsykologi ja kouluterveydenhoitaja. Koulupsykologi on tavattavissa koululla kerran viikossa ja koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja kahtena päivänä viikossa. Sekä psykologin, kuraattorin että terveydenhoitajan palvelut toteutetaan yhteistyössä Orimattilan kaupungin kanssa.

Koulun toiminta-ajatus

Oppilaita tuetaan heidän kasvussaan itsestään, muista ihmisistä, ympäröivästä yhteiskunnasta ja luonnosta välittäviksi vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi. Koulun pyrkimyksenä on oppilaan itsetunnon ja monipuolisen ilmaisutaidon kehittäminen.