Koulun säännöt

P O S I O N P E R U S K O U L U N J Ä R J E S T Y S S Ä Ä N N Ö T


Meillä on viihtyisää ja turvallista työskennellä koulussa, kun noudatamme kaikki yhteisiä
sääntöjä.
1. Olemme kaikki toisillemme kohteliaita. Huolehdimme toistemme, erityisesti pienempien
turvallisuudesta.

2. Käyttäydymme asiallisesti oppitunneilla ja noudatamme opettajan ohjeita.

3. Välitunnit olemme ulkona, jos pakkasta on vähemmän kuin -20 astetta.Menemme ulos
viivyttelemättäja palaamme sisälle heti, kun kello on soinut.

4. Sisätiloissa liikumme rauhallisesti. Ulkona emme aiheuta vaaraa itsellemme tai toisille
esimerkiksi lumipalloja, kiviä tai käpyjä heittelemällä.

5. Ruokailemme rauhallisesti ja maistelemme kaikkia ruokia.Emme ryntäile tai kiilaa toisten
ohi.

6.Liikuntatunneille menemme opettajan ohjaamina.

7. Teknisen käsityön tiloissa työskentelemme vain opettajan valvonnassa. Emme käynnistä
laitteita ilman opettajan lupaa.

8.Pidämme ympäristömme siistinä ja viihtyisänä. Jätämme kulkuvälineet niille varatuille
paikoille.

9. Tuomme kouluun vain koulussa tarvittavia välineitä.

10. Karamelli, virvoitusjuomat, tupakka ja alkoholi eivät kuulu kouluun.

11. Poistumme koulumme alueelta vain opettajan luvalla.

12. Koulusta saamme olla pois vain sairaina tai opettajan luvalLA