Koulumatkat

K O U L U L A I S K U L J E T U K S E T

Oikeudet

Jokaisella oppilaalla, jolla on lain mukaan oikeus ilmaiseen koulukuljetukseen, järjestetään kuljetus koulun kustantamana.

Kuljetussopimus käsittää oppilaan kuljettamisen aamulla kotoa kouluun ja iltapäivällä koulusta kotiin. Oppilaan oikeus rajoittuu kuljetukseen koululle ja sieltä pois eikä esimerkiksi kuljetukseen muualta kylältä. Liikennöitsijällä on oikeus periä muista matkoista korvausta omien taksojensa mukaan. Oppilaat ovat vakuutettuja koulussa ja koulumatkojen aikana.

Koulukuljetukset valvotaan koulussa koulupäivän alussa ja sen loputtua.

Velvollisuudet

Jos oppilas esim. rikkoo kuljetusten aikana liikennöitsijän omaisuutta, on hän korvausvelvollinen. Liikennöitsijä voi harkintansa mukaan asettaa myös koko kuljetettavan ryhmän korvausvelvollisuuteen, jos ilkivaltaa ja sen tekijöitä ei syystä tai toisesta saada vastuuseen.