Yhteystiedot

OPETTAJIEN YHTEYSTIEDOT

e-mail-osoite muotoa etunimi.sukunimi@posio.fi

• Lämsä Elina, rehtori, 040-8012 409
• Salla-Maarit Toivanen, apulaisrehtori, resurssiopettaja, 040 8012412
• Haataja Tiina, oppilaanohjaus, tietotekniikka, at-laitteiden hoito, 040-8012 444
• Hannula Kirsi, resurssiopettaja, tekstiilityö
• Hautala Marjo, Jopo-luokanopettaja, 040-8012 416
• Huokuniemi Marketta, erityisopetus, 040-8012 413.
• Jokela Vuokko, ruotsi ja saksa.
• Krank Tiina, erityisluokanopettaja, 0408012414
• Kämäräinen Tiina, esiopetus, 0408012393
• Laatikainen Riitta terveystieto, uskonto, englanti, ruotsi, tukioppilastoiminnan ohjaaja, oppilaskunnan ohjaaja, Uskalla-hanke, 9 a:n luokanvalvoja 040-8012 423
• Leskelä Päivi, resurssiopettaja, pajaluokka
• Manninen Sari, 2. luokka, 040-8012 420
• Mourujärvi Pirjo, erityisopettaja, 040-8012 404
• Mursu Ossi, luokanopettaja 5.-luokka, tekninen työ, 040-8012405
• Myllyneva Maarit, kotitalous, musiikki, 7 b:n luokanvalvoja, 040-8012 435
• Määttä Sirpa, erityisluokanopettaja, 040-8012 415
• Peltola Heli, historia, yhteiskuntaoppi
• Pesonen Mika, äidinkieli, historia, psykologia
• Petäjäjärvi Taru, matematiikka, fysiikka ja kemia
• Pihlajaniemi Jukka, matematiikka, fysiikka ja kemia
• Posio Tuulikki, 1. luokka, englanti, 040-8012 393.
• Puolamaa Pekka, matematiikka, fysiikka, kemia
• Pyhtinen Tuula, englanti
• Rotonen Jorma, liikunta, 8 a:n luokanvalvoja
• Rotonen Tuija, englanti ja ruotsi, 8 b:n luokanvalvoja 040-8012 410
• Ruokamo Briitta, luokanopettaja 3.-luokka. 040-8012 407
• Salow Anu, tietotekniikka
• Tikkanen Juha, luokanopettaja 6. -luokka, 040-8012433
• Törmänen Seija, luokanopettaja 4. luokka
• Viitala Taneli, äidinkieli
• Virtanen Pekka, biologia ja maantieto, 9 b:n luokanvalvoja
• Virtanen Riikka, kuvataide ja keramiikka, 7a:n luokanvalvoja