Ranska

Ranska valinnaisaineena

Ranskan voi valita kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaineeksi 9. luokalla.
Opiskelemme kielen ymmärtämisen ja käyttämisen kannalta keskeisiä asioita
eli ääntämistä, perussanastoa ja peruskielioppia.
Keskeiseen sanastoon kuuluvat mm. tervehtimisen, itsestä kertomisen, kuvailemisen ja kotisanaston tärkeimmät ilmaukset; kieliopissa käsitellään mm. verbejä, adjektiiveja ja tärkeimpiä pronomineja.

Eiffel_Tower_8.jpg