9. luokka - vanhat materiaalit

KIRJALLISUUSKANSIO: OHJEET

KIRJALLISUUSKANSIO 9.LK.

Tehtävänä on tutustua yhteen suomalaiseen kirjailijaan ja yhteen hänen teoksistaan. Kirjailijaa ja hänen teostaan esitellään eri tavoin: alla on kuusi tehtävää, jotka kaikki tehdään. Näistä tehtävistä kootaan yhtenäinen kansio.

Kirjailijakansiossa pitää olla seuraavat asiat:

1. Kansilehti, jossa on oltava seuraavat tiedot:

• kirjailija

• teos/ teokset

• oma nimesi

• luokka

• päivämäärä, jolloin sait työn valmiiksi

• Posion peruskoulu

Kannen voi muuten suunnitella vapaasti.

2. Sisällysluettelo ja sivunumerointi

3. Johdanto (teht.6.)

4. Kirjailijan elämäkertatietoa (teht.1.)

5. Kirjan esittely (teht.2.)

6. Tekstinäyte (teht.3.)

7. Havainnollistaminen (teht.4.)

8. Oma fiktio (teht.8.)

9. Lähdeluettelo (kirjalliset ja sähköiset lähteet, molempia pitää olla)

Tehtävät:

1. Tietoa kirjailijasta:

Etsi ja kirjoita tietoja kirjailijasta. Apua saat tietosanakirjoista, kirjallisuushistorioista, kirjallisuustutkimuksesta ja Internet-lähteistä. Tee muistiinpanot huolella. Tee myös lähdemerkinnät ohjeiden mukaisesti.

Muista myös selvittää kirjailjan asema suomalaisessa kirjallisuudessa.

2. Kirjan esittely

Lue yksi tai useampia kirjoja. Kerro paitsi juonesta ja henkilöistä, myös teemoista ja ristiriidoista. Mieti, mikä tekee kirjasta suositun.

3. Tekstinäyte:

Valitse jokin teoksen kohta näytteeksi. Kohta voi olla kirjan jännittävin, hauskin, surullisin tai muuten paras kohta. On hyvä, jos valitsemasi näyte kuvaa hyvin koko teosta. Kerro, miksi valitsit juuri tuon kohdan. Kirjoita näyte kursiivilla. Jos kirjoitat käsin, sisennä lainattu teksti.

4. Havainnollistaminen – valitse yksi alla olevista tehtävistä.

Valitse kirjan tärkein kohta. Piirrä siitä kuva.

Piirrä esineitä tai asioita, joita päähenkilö pakkaisi matkalaukkuunsa. Perustele valinnat.

Piirrä sarjakuva valitsemastasi kohdasta.

Piirrä kirjan tärkeimmät henkilöt tai hahmot. Esittele heidät.

Piirrä päähenkilön koti.

Leikkaa lehdistä kuvia tai käytä omia valokuvia, jotka voisivat esittää kirjan tapahtumapaikkoja.

Tee kirjasta houkutteleva mainos: käytä sekä tekstiä että kuvia. Käytä värejä!

Tee kartta tapahtumapaikoista.

Suunnittele kirjalle uusi kansi. Käytä värejä!

5. Oma fiktio:

Kirjoita lukemasi pohjalta jokin seuraavista tehtävistä.

• Kirjoita uutinen tärkeimmästä tapahtumasta.

• Ideoi ja kirjoita kirjalle jatko.

• Kirjoita, mitä päähenkilölle kuuluu vaikkapa kymmenen vuoden kuluttua.

• Kirjoita kirje valitsemallesi kirjan henkilölle.

• Tee kirja-arvostelu.

6. Selonteko ja arviointi työskentelystäsi. Johdanto: miksi valitsit juuri tämän kirjailijan? Mitä odotit kirjailijalta ennen lukemista? Toteutuivatko odotukset?

• Miten työ eteni? Miten se onnistui? Mikä oli helpointa, mikä vaikeinta? Mitä tehtävä opetti?

• Arvioi lopputulosta.

Jokainen tehtävä tehdään omalle sivulleen. Kuvia voi käyttää tukena muissakin kuin havainnollistamistehtävässä. Kirjoita hyvää suomea. Työn voi tehdä käsin tai koneella, joskin suosittelen jälkimmäistä tapaa.

Aloita työ lukemalla kirja ja tee siitä muistiinpanoja. Käymme pääkirjastossa vierailulla, joten voit lainata haluamiasi teoksia.

KIRJALLISUUSKANSION VIIMEINEN PALAUTUSPÄIVÄ ON 20.4.2017

Kirajilijakansion tekeminen on osa opetussuunnitelmaa, joten se on pakollinen. Kansion pohjalta tehdään keväämmällä suullinen esitelmä

Tervehdys, yhdeksäsluokkalaiset

Yhdeksännen luokan äidinkielen keskeinen sisältö käsittelee suomalaista kulttuuria ja suomen kieltä.

Hydrangeas.jpg

Kurssisisällöt:

- suomen kielen historia, sen sukulaiset, kehitys ja ominaispiirteet
- Suomen kirjallisuuden historia Agricolasta nykypäivään
- otsikkoaine, aineistoaine, referaatti, raportti, työhakemus ja ansioluettelo
- kielenhuolto
- tilanne- ja asiapuheet
- Kalevala, Seitsemän veljestä ja 1-2 muuta kokonaisteosta
- kirjailijakansio
- kieliopin kertausta