Englanti 9. luokka Tuula Pyhtinen

What are we to do here? Mitä täällä tehdään?

9. luokan englannin aiheina ovat mm. ihmissuhteet, tunteet,koulunkäynti (mikä yllätys!), media ja sen käyttö, työelämä, ympäristönsuojelu ja kulttuuri.

Kieliopissa kerrataan ensiksi aikamuotoja (do, is doing, did, has done, had done) , siirrytään passiiviin (this must be done), jatketaan relatiivipronomineilla (The person who did this was wrong) ,käsitellään epäsuoraa esitystä (Do you know why you did this?) sekä futuuri ja konditionaali (You will do this, Would you do this?) ja lopuksi opetellaan liitekysymyksen teko (You know this, don´t you?).

Harjoittelemme kuuntelua entistä enemmän, keskustelemme pareittain ja isommissa ryhmissä englanniksi (pieniä näytelmiä?) ja mahdollisuuksien mukaan teemme ryhmätöitä ja projekteja kappaleiden aiheista. Myös kirjallisia tunti- ja kotitehtäviä tehdään, ja niiden pituudet vaihtelevat lyhyistä viesteistä laajempiin ainekirjoituksiin.

Kokeita (suullisia, kirjallisia tai sähköisiä) pidetään kappaleen tai kahden välein ja keväällä pidetään myös valtakunnallinen englannin koe.
Tuntiaktiivisuus on tärkeää!

And what's the most important thing of all: remember to speak English whenever possible!

links