Englanti 8. luokka Tuula Pyhtinen

Englanti 8. luokka

HELLO!

8. luokan englannin tunneilla aihealueina ovat kulttuuri, pelit, tunteiden ja mielipiteiden ilmaisu, media ja mm. britti- ja amerikanenglannin erot.

Kieliopissa kerrataan aikamuotoja ja konditionaalia (I have eaten, I am eating, I was eating, I would eat...) ja tutustutaan mm. apuverbeihin ja niitä korvaaviin muotoihin ( I must do this/ I have to do this...) sekä adverbeihin ( beautifully, easily, fast, worst...) ja indefiniittipronomineihin (everyone, anything, someone...).

Sanakokeita pidetään tasaisin väliajoin, keskustellaan ryhmissä tai pareittain, kirjoitetaan aineita koulussa ja/tai kotona ja harjoitellaan kuuntelua.
Arvosanaan vaikuttaa paitsi kappale- ja sanakokeiden arvosanat, myös tuntiaktiivisuus ja -käytös sekä huolellisuus (läksyt!); teet tuntien aikana myös itsearviointia sekä vertaisarviointia, jokainen arvioi myös oman ryhmänsä työskentelyä ryhmätöiden jälkeen.

And we will have a lot of fun!Muita linkkejä