englanti 7. luokka Tuula Pyhtinen

kokeet


3.5.: unit 5 kuuntelu, sanasto,
log on ja chat myös!, kieliopissa there is/are ja tulevaisuuden ilmaiseminen (will ja be going to).
15.3.: Koe osa II: Kuuntelu, tekstinymmärtäminen ja kirjoitelma.
Läksynä lopputunnista annettu moniste mm. talon eri osista.
14.3. : unit 4 sanasto
, log on ja chat (ruokailusanastoa,ruokaillessa käytettäviä ilmauksia) , kieliopissa artikkelit (a, an, the) , adjektiivin vertailu (bigger, smaller, more beautiful) ja pluskvamperfekti ( I had seen it = minä olin nähnyt sen).