Pikkuluokka

Pienryhmä

Pienryhmän opettaja erityisluokanopettaja Sirpa Määttä, sirpa.maatta@posio.fi

Luokan puhnro 040-8012415

Ryhmässä kaksi koulunkäynninohjaajaa, Airi Ahola ja Tuija Aho
airi.ahola@posio.fi, tuija.aho@posio.fi

Pienryhmäopetus

Kun koulun yleiset ja tehostetut tukitoimet eivät riitä erityistä tukea tarvitsevalle lapselle, voidaan oppilas sijoittaa koulumme pienryhmään. Pienryhmä toimii yhdysluokkana, jolloin samassa ryhmässä voi opiskella oppilaita kaikilta luokkatasoilta 0-6 ja 7-9. Kaikille pienryhmän oppilaille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Oppilaat integroituvat taito -ja taideaineissa yleisopetuksen luokkiin. Oppilaan koulutyötä tukee myös muut kuntouttajat kodin ja koulun kanssa moniammatillisena yhteistyönä.