JOPO

JOPE- Joustava perusopetus Posion peruskoulussa

JOUSTAVA PERUSOPETUS

Joustavan perusopetuksen (JoPe) toiminnalla tarkoitetaan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan järjestettävää opetusta sekä oppimisen ja kasvun tukea. Opetus järjestetään eri oppiaineiden opetusryhmissä koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä käyttäen moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita.

Joustavaa perusopetusta toteutetaan opetusryhmissä 7.-9.- luokkien oppilaille. Lukuvuotena 2018 - 2019 joustavan perusopetuksen päätöksellä opiskelee kahdeksan oppilasta. Luokalle rekrytoidaan oppilaita, joiden koulunkäynnin etenemisestä, päättötodistuksen saamisesta tai toiselle asteelle siirtymisestä on herännyt huoli. Syynä voivat olla koulumotivaatio-ongelmat, poissaolot tai muut oppilashuollolliset haasteet.

Joustava perusopetus tarjoaa mahdollisuuden erilaisille oppijoille oppia eri tavalla: ajatuksena on irrottautua opetuksen akateemisuudesta ja tuoda oppiminen konkreettisemmaksi nuoren omia vahvuuksia hyödyntäen. Toiminnassa korostetaan laajempaa oppimisympäristökäsitettä: oppimista järjestetään muuallakin kuin perinteisessä luokkahuoneessa koulupäivän aikana. Toiminnan tavoitteena on perusopetuksen päättötodistuksen saaminen ja sijoittuminen toisen asteen jatko-opintoihin

JOPE- KENELLE?

Nuorelle, jolla on

- vaara jäädä ilman päättötodistusta
- paljon poissaoloja
- ongelmia koulunkäynnissä tai alisuoriutuu
- tulevaisuuden suunnitelmat kadoksissa
- vaikeus toimia/opiskella isossa ryhmässä tai tavanomainen opetus ei onnistu
- elämänhallinnan vaikeuksia
- mahdollisuus hyötyä työpainotteisuudesta ja toiminnallisista työtavoista

Mitä vaatii oppilaalta?

- oppilas on riittävän aktiivinen ja pystyy jossain määrin itsenäiseen työskentelyyn, mikä on tarpeen erityisesti työpaikkaopiskelussa
- oppilas on riittävän motivoitunut ja sitoutunut aloittamaan opiskelun työpaikoilla
- sosiaalisia taitoja

Huoltajan sitoutuminen

- huolehtii, että oppilas lähtee aamulla kouluun
- huolehtii, että oppilas on poissa koulusta ainoastaan oikeasta syystä
- huolehtii, että oppilas tekee kotitehtävänsä
- seuraa säännöllisesti oppilaan koulunkäyntiä Wilman avulla
- osallistuu oppimissuunnitelman luontiin ja päivitykseen

Tavoitteet

- peruskoulun päättötodistus
- ammatinvalinnan selkiyttäminen ja jatko-opiskelupaikan saavuttaminen
- elämänhallinnan kehittäminen
- koulumotivaation parantaminen
- opiskelutaitojen kehittäminen
- sosiaalisten taitojen kehittäminen
- yhteiskunnan jäseneksi kasvamisen tukeminen