OPPILAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

TÄRKEÄÄ :)

Jokaisella oppilaalla on oikeuksia ja velvollisuuksia. Tässä ne lyhyesti vielä oppaan mukaan:

Oppilaan oikeudet

Perusopetuslain määräämät oppilaan oikeudet koulussa:
Oppilaalla on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin tai vuotta myöhemmin psykologisten tai lääketieteellisten selvitysten perusteella.
Oppilaalla on oikeus
kunnan järjestämään koulutuspaikkaan.
Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.
Oppilaalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä oppilaanohjausta. Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen ja sen edellyttämiin oppikirjoihin, muuhun oppimateriaaliin, työvälineisiin ja työaineisiin sekä tarkoituksenmukaisesti järjestettyyn ja ohjattuun, täysipainoiseen ateriaan.
Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai oppilaan kuljettamista tai saattamista kouluun on riittävästi avustettava, jos oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Koulumatkasäädös koskee perusopetuksen ja lisäopetuksen oppilaita sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia esiopetuksen oppilaita. Jos oppilaan koulumatkaa ei voida järjestää edellä mainitulla tavalla, on oppilaalla oikeus maksuttomaan majoitukseen ja täysihoitoon.
Oppilaalla on oikeus
maksuttomaan tapaturmien hoitoon koulussa, koulumatkalla ja majoituksessa.

Oppilaan velvollisuudet

Perusopetuslain määräämät oppilaan velvollisuudet:
Oppilaan tulee osallistua opetukseen.
Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.