LOMAKKEITA

LOMAKKEITA

ruoka-aineallergia Peruskoulu.pdf
Ap/ip -hoitoaikalomake
AP/IP-hakemus/irtisanominen/muutosilmoitus
Tällä lomakkeella voit hakea AP/IP-paikkaa Posion peruskoululta. Samalla lomakkeella voit tehdä kirjallisen irtsisanomisen tai muutosilmoituksen rehtorille. Irtisanomis-ja muutosilmotus tulee tehdä 1kk ennen aiottua muutosta, tältä ajalta kerhomaksu on aiemman hakemuksen mukainen
Poissaolopyynto rehtorille 5pv
Oppilaan äkillisesti sairastuessa tulee poissaolosta ilmoittaa suoraan luokanvalvojalle tai tekstiviestillä numeroon 0408012 419. Poissaolot tulee jälkikäteen vanhempien merkitä poissaolovihkoon, jonka luokanvalvoja kuittaa. Mikäli oppilas tarvitsee vapaata koulusta 1-4 päivää luvan antaa luokanvalvoja. Tätä pidemmistä poissaoloista lupa pyydetään rehtorilta kirjallisesti. Tällä sivulla on t...
Retkilupapohja
Tiedotepohja luokkaretki