Psykologipalvelut

Koulupsykologi

Koulupsykologintyön tavoitteena on lasten ja nuorten koulunkäynnin, oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Koulupsykologin työ sisältää oppilaan oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psykososiaalisen tilanteen arviointia ja tukemista neuvottelujen, tukikeskustelujen ja psykologisten tutkimusvälineiden avulla. Keskeistä tässä arvioinnissa on monimuotoinen yhteistyö vanhempien ja koulun kanssa. Koulupsykologin työhön kuuluu myös koulujen oppilashuoltotyöryhmiin osallistuminen, konsultaatio ja verkostoyhteistyö. Koulupsykologiin voivat ottaa yhteyttä oppilas, vanhemmat ja yhteistyökumppanit. Koulupsykologipalvelut ovat maksuttomia, vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa oppilaan ja hänen perheensä muiden tarjolla olevien palveluiden piiriin.

Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) perusteella oppilaalla on oikeus keskustella henkilökohtaisesti kuraattorin tai psykologin kanssa viimeistään 7. oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun oppilas on tätä pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa oppilaalle järjestetään mahdollisuus keskusteluun samana tai seuraavana työpäivänä. Arvion kiireellisyydestä tekee kuraattori / psykologi. Oppilaalla on oikeus käyttää oppilas/opiskelijahuollon palveluja ilman hänen huoltajansa suostumusta