OHJAUS

Ohjauksen toimijat

Rehtori
 • Laatii kurssitarjottimen
 • Tekee lukujärjestykset
 • Hoitaa ylioppilastutkintoon liittyvät asiat, mm. eritysjärjetelyt


Opinto-ohjaaja
 • Huolehtii ohjauksesta kokonaisuudessa lukiossa
 • Katsoo yhdessä opiskelijoiden kanssa kurssivalintoja
 • Suunnittelee ja tiedotta ylioppilaskirjoituksista ja niiden suunnittelusta
 • Tekee yhteistyötä eri oppilaitoksiin: ammatillinen koulutus, AMK ja yliopisto
 • Tekee yhteistyötä muiden toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa
 • Antaa henkilökohtaista ohjausta


Ryhmänohjaaja
 • Ohjaa ryhmänsä opiskelijoita käytännössä
 • Seuraa opintojen etenemistä ja poissaoloja
 • Huolehtii tiedonkulusta ryhmälleen
 • Pitää yhteyttä huoltajiin, tarvittaessa
 • Tekee yhteistyötä muiden opiskelijoiden ohjaukseen osallistuvien kanssa


Aineenopettaja
 • Seuraa opiskelijan etenemistä omassa oppiaineessa
 • Seuraa poissoloja ja tiedottaa niistä eteenpäin
 • Ohjaa oman aineensa opiskelussa
 • Ohjaa ylioppilaskirjoitusten suunnittelussa ja niihin valmistautumisessa oman aineen osalta