8. Suomi Euroopan unionissa

1. Argumentteja Suomen EU-jäsenyydestä

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1. Perustele seuraavat väitteet:
a) Suomen integraatio länteen oli sidoksissa Ruotsin yhdentymisratkaisuihin.

b) Neuvostoliiton hajoaminen loi mahdollisuuden liittyä Euroopan unioniin.

2. Euroopan unionin jäsenyydestä järjestettiin neuvoa-antava kansanäänestys.
a) Mitä tarkoitetaan neuvoa-antavalla kansanäänestyksellä?

b) Milloin aikaisemmin Suomessa on järjestetty neuvoa-antava kansanäänestys?

c) Esitä perusteltu tulkinta, mitä olisi tapahtunut, jos unioniin liittymistä vastustaneet olisivat voittaneet kansanäänestyksessä.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

2. Argumentteja Suomen EU-jäsenyydestä

Suomessa käytiin vilkas keskustelu Euroopan unionin jäsenyydestä vuonna 1994. Seuraavaksi on listattu joitakin ennen kansanäänestystä esitettyjä argumentteja EU:n jäsenyydestä.
Puolesta:
 • Jos Suomi jättää liittymättä, voi olla vaara, että tulevaisuudessa jäädään takapajulaksi.
 • Ei täällä kukaan yksin pärjää.
 • Nyt olisi sopiva aika liittyä, jos ja kun muut Pohjoismaat liittyvät, ettei jäädä yksin veli venäläisen seuraan.
 • EU sitoo suomalaisia poliitikkoja, niiden omat tyhmyydet jäävät vähemmiksi.
 • Suomi ei voi jäädä irralliseksi ryhmäksi EU:n ulkopuolelle, kun naapureina on hyvin epävakaita maita.
 • Työskentelymahdollisuudet EU-maissa, työvoiman vapaa liikkuvuus.
 • Kauppa paranee ja sen myötä tulee lisää töitä.
 • Olemme eurooppalaisia, miksi siis emme ole mukana yhteistyössä.
 • Suomalaisten ei tule jäädä tekemään virsuja toisilleen.
 • Juttu on päätetty jo vuosia sitten, äänestys on turha.
 • Suomi liittyy kuitenkin, on parempi kun jo hyväksyy ajatuksen.
 • Luonnonsuojelulliset syyt voisivat vaatia jäsenyyttä, kaikki maat yhdessä luontoa suojelemaan.
Vastaan:
 • Onko Suomen itsenäisyystaistelut olleet turhia, monet sankarivainajatko turhia?
 • EU on byrokraattinen ja kallis, en usko EU:n pysyvyyteen.
 • Konsensus eri jäsenmaiden kesken on toiveajattelua.
 • Päätökset siirtyvät Ranskalle ja Saksalle, meitä kohdellaan merkityksettömänä pienvaltana.
 • Rajojen avautuminen tuo liikaa työväkeä Suomeen ja roskajoukkoa tulee Suomeen.
 • Suomen työttömyys tuskin vähenisi, koska EU- maissa on yli 20 miljoonaa työtöntä.
 • Maatalous joutuu aikamoisiin sopeutumisvaikeuksiin.
 • Suomalaisen omaperäisen kulttuurin säilyttäminen vaikeutuu.
 • Tasa-arvoasiassa ollaan menossa takapakkia, Suomen edustajat EU:ssa ovat vain miehiä, meille tulee taantumus.
 • Eurooppalaiset valloittavat Suomen luonnon.
 • Kun ei tiedä mihin ollaan menossa tai sitä ei kansalle kerrota.
 • Yhteydet EU:sta Natoon aiheuttaa, että Suomi joutuu mahdollisessa sodassa tai konfliktissa kriisi- alueeksi.

Suomalaiset ja unioni

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1. Mitkä tekijät mahdollistivat Suomen liittymisen Euroopan unioniin?

2. Ketkä vastustivat, ketkä kannattivat Suomen liittymistä unioniin?

3. Mitä uhkia ja mitä mahdollisuuksia ajateltiin EU-jäsenyyden tuovan tullessaan?

4. Miten nämä toteutuivat?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

2. Argumentteja Suomen EU-jäsenyydestä

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

3. Tutki ohessa olevia argumentteja Euroopan unioniin liittymisen puolesta ja sitä vastaan. Mitkä niistä edustavat
a) taloudellisia perusteluita

b) turvallisuuspoliittisia perusteluita

c) kulttuurisia perusteluita

d) ympäristönsuojelullisia perusteluita?

4. Mitkä argumenteista edustavat mielestäsi
a) perusteltuja mielipiteitä

b) arkimielipiteitä ja ”musta tuntuu” -mielipiteitä?

5. Valitse sekä puoltavista että vastustavista argumenteista kummastakin kolme perustelua, jotka ovat mielestäsi parhaiten perusteltuja.

6. Argumenttien esittämisestä on aikaa yli kaksikymmentä vuotta. Mitkä argumenteista ovat mielestäsi edelleen ajankohtaisia?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake