7. Kuka päättää, mistä ja miten?

1. Euroopan parlamentti

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tutustu Euroopan parlamenttiin http://www.europarl.europa.eu/portal/fi

1. Kuinka monta edustajaa Suomesta on valittu?

2. Mitä suomalaisia puolueita he edustavat?

3. Mitä eurooppalaisia puolueita he edustavat?

4. Valitse yksi suomalainen meppi ja tutustu häneen paremmin.
a) Miten hän suhtautuu EU:hun?

b) Mihin valiokuntiin hän kuuluu?

c) Mitä asioita hän pitää tärkeinä?

d) Mitä asioita hänen edustamansa EU puolue ajaa?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

6. Euroopan parlamentin äänestykset

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

VoteWatch Europe -sivusto seuraa tarkasti unionin toimintaa ja äänestyksiä. Olet toimittaja ja sinun pitää tehdä yhdestä europarlamentin äänestyksestä uutinen.
http://www.votewatch.eu/

Tehtävät

Valitse itsellesi mieleinen äänestys kohdasta Latest votes.

2. Laadi yhteenvetouutinen ja sisällytä siihen esimerkiksi
mistä äänestettiin

miten äänestyksessä kävi
Kentän otsikko

miten eri maat äänestivät tai

miten suomalaiset äänestivät.
Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

7. Millä perusteilla EU:ta vastustetaan Suomessa?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tutustu seuraavien järjestöjen tai toimijoiden sivuihin:

Itsenäisyyspuolue
Timo Soinin kotisivu
Vaihtoehto EU:lle

Tehtävät

Miten EU-vastaisuus tulee esille?

Miten EU-vastaisuutta perustellaan?

Mitä toimenpiteitä sivuilla ehdotetaan?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake