6. Euroopan unionin rakenne

EMU ja eurokriisi

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1) Mitkä ovat euron lähentymiskriteerit, ja mitä hyötyjä ja haittoja eurosta on?

2) Miksi osa EU-maista ei käytä euroa?

3) Mitä tarkoittaa eurokriisi?

4) Miten eurokriisiä on pyritty korjaamaan?

5) Miten eurokriisi on vaikuttanut euron ulkopuolisten maiden haluun ottaa euro käyttöön?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Unionin rakenne

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1) Miksi Euroopan unionia voidaan pitää ainutlaatuisena ilmiönä historiassa?

2) Mitä tarkoittavat EU:n politiikkalohkot, ja mitkä ovat keskeiset erot lohkojen välillä?

3) Politiikkalohkot perustettiin Lissabonin sopimuksessa 2009. Aiemmin unionin ja jäsenvaltioiden päätöksenteon jakoa kuvattiin pilarimallilla. Selvitä internetlähteitä apuna käyttäen, mistä EU:n pilareissa oli kysymys.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake