5. Euroopan unionin synty

Talousliitot Euroopassa kylmän? sodan aikana

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Selvitä:
1) Mitä tarkoittavat lyhenteet EEC, EFTA ja SEV?

2) Mitä järjestöjä olivat EFTA ja SEV?

3) Miten kylmän sodan jakolinjat Euroopassa vaikuttivat maiden sijoittumiseen eri liittoihin?

4) Mitkä Euroopan maat olivat talousliittojen ulkopuolella? Miksi?


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

EEC:stä laajentuvaan unioniin

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1) Miksi poliittinen yhteistyö EEC-maiden välillä kehittyi hitaasti 1950-luvulta 1980-luvulle?

2) Miksi yhteistyö vauhdittui 1980-luvulla?

3) Miksi Maastrichtin sopimusta voi pitää käännekohtana Euroopan yhdentymisen historiassa?

4) Selvitä EY:n ja EU:n laajentumisvaiheet ja laajentumisten taustat.


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake