3. Nuorten Eurooppa

Miten nuoret voivat vaikuttaa unionissa?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tehtävät
1. Tutustu Euroopan nuorisoportaaliin.
a) Millaisia vaikuttamiskeinoja se tarjoaa?

2. “Anna äänesi kuulua” -sivustolla nuoret voivat ottaa kantaa erilaisiin aiheisiin.
a) Mitä aiheita keskusteluissa on ollut?

b) Pohdi, miksi kyseiset aiheet on otettu käsittelyyn.

3. Tutustu Eurooppanuoret ry:n sivuihin.
a) Mitä asioita järjestö ajaa?

b) Miten se suhtautuu unioniin? Perustele.


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Nuorten Eurooppa

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1) Miksi EU on panostanut juuri nuoriin perustamalla erilaisia toimintaohjelmia?

2) Tutustu yhteen EU:n toimintaohjelmista. Pohdi seuraavia:
Kenelle ohjelma on tarkoitettu? Kuka voi hakea ohjelmaan? Ketkä siitä hyötyvät?
Miten ohjelmaa toteutetaan käytännössä?

1) Comenius
2) Youth in Action
3) Leonardo da Vinci
4) Grundtvig
5) Erasmus
6) Erasmus Mundus
7) Tempus


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake