1. Mistä tulet, Eurooppa?

Euroopan unioni

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1. Palauta mieleesi Euroopan symbolit.
Mitkä ovat tai olivat Suomen vastaavat kansalliset symbolit?

Milloin nämä symbolit otettiin käyttöön?

Missä määrin erilaiset symbolit luovat mielestäsi nykypäivänä identiteettiä yksilölle / kansalle / Euroopalle?


2. Euroopassa on n. 70 eri kieliryhmää ja kansakuntaa. Poimi esimerkkejä kansakunnista Euroopassa, joilla
a) on paljon yhteisiä identiteettipiirteitä

b) on hyvin vähän yhteistä.


3. Pohdi, millaiset tekijät erottavat eurooppalaisia kansakuntia toisistaan.


4. Koetko tarpeelliseksi erityisen euroidentiteetin rakentamisen? Perustele näkemyksesi!


5. Miten määrittelist Euroopan?


6. Milla perusteella suomalaisete ovat eurooppalaisia ja millä perusteella eivät?


7. Milloin Eurooppa on ollut aikaisempina vuosisatoina yhtenäinen kokonaisuus?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Eurooppalaisten arvot

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tutustu Euroopan unionin perusoikeuskirjaan:
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fi.pdf

Tehtävä

Mitä
a)ihmisarvoon ja vapauteen

b) tasa-arvoon

c) työsuhteeseen

d) hallintoon ja lainkäyttöön

liittyviä arvoja ja periaatteita julistuksessa käsitellään?

Selvitä, mitä Euroopan unionin arvojen vastaisia piirteitä seuraavien maiden politiikassa on viime vuosina esiintynyt:
Turkki

Unkari

Puola


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake