12. Onko unionin pakko laajentua?

1. Laajentuminen

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

a) Pohdi, mihin itse asettaisit EU:n rajat.

b) Ota selvää ja pohdi, miksi seuraavat Euroopan maat eivät ole unioin jäseniä:
Norja

Valko-Venäjä

Serbia

Sveitsi

Moldova

Venäjä

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

2. Laajentuminen ja Turkki

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

a) Pohdi, mitä vaikutuksia jäsenyyden toteutumisella olisi unionille ja Turkille.

b) Miksi Turkin lähentyminen EEC:n ja EU:n kanssa on ollut hidasta?

c) Ota selvää, mikä Kyproksen asemassa hiertää EU:n ja Turkin välejä.Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

3. EU:n laajentuminen

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

a) Mitä kriteerejä uuden jäsenmaan on täytettävä tullakseen hyväksytyksi Euroopan unionin jäseneksi?

b) Miten nopea laajentuminen on vaikuttanut unioniin? Arvioi laajentumisen myönteisiä ja kielteisiä puolia.

c) Millaisia ongelmia Turkin liittyminen unioin jäseneksi on tuonut tähän mennessä sekä Turkille että unionille?
d) Millaisia mahdollisuuksia Turkin jäsenyys voisi tuoda molemmille osapuolille?

e) Miksi Islanti on perunut EU jäsenneuvottelut?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake