VIII Julkinen hallinto

Julkisen hallinnon tehtävät

Tehtävä 1

Suomi.fi on julkishallinnon verkkopalveluiden yhteinen osoite. Portaaliin on koottu kansalaisten arkielämässä tärkeitä tietoja, jotka ovat julkishallinnon organisaatioiden tai niiden toimintaa täydentävien järjestöjen tuottamia.

Tutustu portaaliin ja etsi kuhunkin asiaan sopivat tulostettavat tai sähköisesti täytettävät lomakkeet.

  • Muutat pois kotoa.
  • Lompakkosi on varastettu.
  • Tarvitset opintotukea.
  • Olet solmimassa avioliiton.
  • Olet kiinnostunut asumisoikeusasunnosta Helsingissä.
Tehtävä 2

Maistraatit vastaavat alueensa väestötietojärjestelmästä ja kauppa- ja yhdistysrekisteristä. Tutustu maistraatin sivuihin, mistä muista asioista maistraatit vastaavat. (maistraatti.fi)

Tehtävä 3

Lue oppikirjan sivut 191-193 ja selitä seuraavat termit

  • oikaisuvaatimus
  • kunnallisvalitus
  • hallintovalitus