13 Rahoitus ja vakuudet

Itsenäiset tehtävät

Lue kappale 13 sivut 128-134

Opettele seuraavat termit/asiat:
 • velkasuhde
 • velkasuhteen päättyminen/vanhentuminen
 • velkakirja
 • velallinen
 • velkoja
 • velan pääoma
 • korkoprosentti
 • takaus: omavelkainen takaus, toissijainen takaus, erityistakaus, yleistakaus, yhteisvastuullinen takaus, täytetakaus
 • käteispantti, kiinnitys
Ratkaise seuraavat tehtävät

 1. Aviopuolisot Juuso ja Anni olivat sopineet osituslaskelmassa, että kumpikin heistä maksaa puolet jäljellä olevasta yhteisestä asuntolainasta. Anni maksoi eräpäivänä oman osuutensa ja oli hämmästynyt, kun pankki velkoi häneltä Juusonkin osuutta. Pohdi, onko Anni maksuvelvollinen.

 2. Tutustu takaajaan asemaan http://www.finlex.fi/ (laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta)

Vastaa kysymyksiin

1) Mitä tarkoitetaan takauksella?

2) Missä tilanteissa takausta voidaan sovitella?

3) Mitä tarkoitetaan täytetakauksella?

4) Miten omavelkainen ja toissijainen takaus eroavat toisistaan?

5) Pohdintatehtävä: Miksi pankit vaativat yleensä omavelkaista takausta?

oppikirjan tehtävät 1 ja 2 sivulta 139