Termit

Kurssin keskeiset termit

 1. Minkö taloudellinen vaikuttaja?
  • kansantalous
  • taloustiede
  • mikrotalous
  • makrotalous
  • niukkuus
 2. Suomi ja kansainvälinen talous
  • elinkeinorakenne
  • alkutuotanto
  • jalostus
  • palvelut
  • rakennemuutos
  • maailmantalous
 3. Mistä talouskasvu muodostuu?
  • talouskasvu
  • tuotantotekijät
  • ekstensiivinen kasvu
 4. Kotitaloudet kuluttavat ja säästävät
  • tulonsiirrot
  • velkaantumisaste
  • omaisuustulo
  • säästämisaste
  • budjettirajoita
 5. Yritykset valmistavat ja myymät
  • liikeidea
  • tuotantotekijät
  • toiminimi
  • avoin yhtiö
  • kommandiittiyhtiö
  • osakeyhtiö
  • osuuskunta
  • liikevaihto
  • kannattavuus
  • maksuvalmius
  • vakavaraisuus
  • tase
 6. Kotitaloudet ja yritykset kohtaavat markkinoilla
  • hyödykemarkkinat
  • tuotantotekijämarkkinat
  • markkinatalousjärjestelmä
  • suunnitelmatalous
  • talouspolitiikka
  • investointi
 7. Hinnan, kysynnän ja tarjonan yhteys
  • kysyntäkäyrä
  • tarjontakäyrä
  • hintamekanismi
  • täydellinen kilpailu
  • monopoli
  • oligopoli
 8. Huoltotasw summaa kokonaiskysynnän ja -tarjonnan
  • huoltotase
  • kokonaistarjonta
  • kokonaiskysyntä
  • bkt
  • kansantuloinvestointiaste
 9. Talouden sisäinen tasapaino
  • inflaatio
  • kysyntäinflaatio
  • kustannusinflaatio
  • deflaatio
  • työllisyysaste
  • työttömyysaste
  • suhdannetyöttömyys
  • kausityöttömyys
  • rakennetyöttömyys
  • kitkatyöttömyys
  • verokiila
  • kannustinloukku
 10. Talouden ulkoinen tasapaino
  • taseet
  • ylijäämä
  • alijäämä
 11. Suhdannevaiheet
  • nousukausi
  • suhdannehuippu
  • laskukausi
  • taantuma, lama
  • ylikuumeneminen

Termit koe II

12. Raha, korko ja markkinat
 • korot
13. rahoitusmarkkinoilla on monia toimijoita
 • korot
 • kulutusluotto
14. rahoitusmarkknoiden osa-alueet
 • joukkovelkakirja
 • oblikaatio
 • osake
 • osinko
 • optio
 • sijoitusrahasto
 • pörssi
15. Talouspolitiikan tavoitteet ja pääsuuntaukset
 • talolouspolitiikka
 • stagflaatio
 • uusliberalismi
16. Eduskunta päättää finanssipolitiikasta
 • budjetti
 • finanssipolitiikka
 • alijäämä, ylijäämä
 • veroaste
 • tulovero
 • arvonlisävero
 • tulonsiirrot
 • kunnallisvero
 • yhteisövero
 • kiinteistövero
 • valtionosuudet
17. Tulopolitiikka koskee palkkoja ja työehtoja
 • tulopolitiikka
 • reaaliansiot
 • ostovoima
 • ostovoima
 • bruttipalkka
 • nettopalkka
18. Rahapolitiikka ja Euroopan keskuspankkijärjestelmä
 • rahapolitiikka
 • EKP
 • hintavakaus
19. Valuuttakurssit kertovat rahan arvon
 • devalvoituminen
 • revalvoituminen
 • devalvaatio
 • revalvaatio
 • EKP
 • valuuttapolitiikka
20. Ikärakenne ja työmarkkinat muuttuvat
 • huoltosuhde
21. Talouden ja talouspolitiikan muutospaineet
 • globlisaatio
 • kestävä kehitys
 • aluepolitiikka