9. Talouden sisäinen tasapaino

Nuorten työmotivaatio ja työttömän velvollisuudet

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tehtävät

Katso video (ainakin alku) työttömästä Wespasta. Mitä mieltä hän on työn tekemisestä? 

a) Olet ekonomisti. Keksi vasta-argumentteja Wespan mielipiteille.

b) Tutki Taloustutkimuksen RAY:lle teettämän kyselytutkimuksen tuloksia, aiheena mm. nuorten asenteet työntekoon (2016). Edustaako Wespa enemmistön mielipidettä? Perustele. http://paikkaauki.fi/wp-content/uploads/2016/05/Prese_MRT_TN%C3%84_saitille.pdf

c) Selavitä TE-toimiston sivuilta, minkälaisia velvollisuuksia työttömällä on työnhakuun.

d) Selvitä uutisvirrasta, kuinka pitkän matkan päästä kotia työtä on otettava vastaan.

e) Mitä mieltä olet työttömälle asetetuista velvoitteista, ovatko ne sinusta liian tiukat, sopivat vai liian löysät? Perustele.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tiedonhankintatehtävä - Kuluttajahintaindeksi

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Selvitä seuraavat asiat. Löydät tarvittavat tiedot Tilastokeskuksen sivuilta ja Findikaattorista.

Tehtävät

a) Mikä on indeksi?

b) Mikä on kuluttajahintaindeksi?

c) Mikä on yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi?

d) Mikä on tämänhetkinen kuluttajahintaindeksin perusvuosi (= 100)?

e) Paljonko Suomen yleinen hintataso on muuttunut vuodessa viimeisimmän mittauksen mukaan?

f) Mikä kymmenestä hyödykeryhmästä on kallistunut eniten, mikä vähiten? Pohdi, mistä tämä voisi johtua.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Suomen inflaation kehitys

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tarkastele Suomen inflaation kehitystä.
a) Minkälaisia suuria linjoja siinä havaitset?

b) Mikä voisi selittää havaintojasi?Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake